Jetmotorns förändring

Jag undrar hur jetmotorn har förändrats under sin livstid?

En jetmotor till stridsflygplanet F-15 Eagle provkörs.

En jetmotor till stridsflygplanet F-15 Eagle provkörs.

Sedan jetmotorn började användas under slutet av andra världskriget har den framförallt blivit tystare och mer bränslesnål.

De första jetmotorerna var turbojetmotorer (­eller enkelströmsmotorer – terminologin på svenska är inte helt konsekvent), där all luft som tas in i motorn förbränns. Detta medför att de slukar stora mängder bränsle och ger ifrån sig mycket ljud då det varma utblåset, som har mycket hög hastighet, blandas med den kalla luften i atmosfären.

Snart insåg man att det inte var nödvändigt att förbränna all luft för att driva en jetmotor. Turbo­jetmotorn ersattes därför i de flesta sammanhang av turbofläktmotorn (eller dubbelsströms­motorn), där bara en del av den luft som tas in i motorn förbränns och resten accelereras av en fläkt som drivs av motorn och passerar utan att förbrännas.

Tack vare att bara en del av luften behöver blandas med bränsle och förbrännas är bränsleförbrukningen mycket lägre för en turbofläktmotor än för en turbojetmotor. Dessutom är turbofläkt­motorer inte lika högljudda eftersom det varma utblåset har lägre hastighet och omges av ett lager av kallare luft som inte förbränts.

Ju större andel av den luft som tas in som passerar genom turbofläktmotorn utan att förbrännas, desto mer bränslesnål blir motorn. Under årens lopp har turbofläktmotorn därför fortsatt att utvecklas och de flesta jetdrivna trafikflygplan har idag turbofläktmotorer där större delen av luften inte förbränns. Stridsflygplan använder sig emellertid fortfarande främst av turbofläktmotorer där en mindre andel av luften passerar genom motorn utan att förbrännas.

Material från
Allt om Vetenskap nr 9 - 2017

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter