Strålning med stora partiklar

Varför har alfastrålning minst genomträngningsförmåga?

Radioaktiv alfastrålning, som jämfört med betastrålning och gammastrålning består av mycket stora partiklar, kan stoppas av ett vanligt pappersark.

Radioaktiv alfastrålning, som jämfört med betastrålning och gammastrålning består av mycket stora partiklar, kan stoppas av ett vanligt pappersark.

Förmågan hos de olika typerna av radioaktiv strålning att tränga igenom materia beror på storleken hos de partiklar som strålningen utgörs av. Att alfastrålning har sämre genomträngningsförmåga än betastrålning och gammastrålning beror på att alfapartiklar, som är atomkärnor av helium och består av två protoner och två neutroner, är överlägset störst.

Eftersom alfapartiklarna är så mycket större än betapartiklar (elektroner) och gammapartiklar (fotoner) är de mer benägna att kollidera med atomerna i den materia de stöter på och stoppas från att tränga igenom materian. Alfapartiklar kan därför inte ens tränga igenom papper och kan inte färdas längre än några centimeter i luft.

Med andra ord kan alfastrålning inte tränga igenom huden och den är därför endast farlig om man andas in eller sväljer ett radioaktivt ämne som avger alfastrålning.

Material från
Allt om Vetenskap nr 1 - 2018

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter