Reflektion och absorption

Varför reflekteras vissa våglängder av det ljus som träffar ett material medan resten absorberas?

Jordgubbens röda färg är ett resultat av sammansättningen hos pigmentmolekylerna i skalet. Bild: Pexels

Jordgubbens röda färg är ett resultat av sammansättningen hos pigmentmolekylerna i skalet. Bild: Pexels

De våglängder som reflekteras då vitt ljus, som innehåller alla våglängder av synligt ljus, träffar ett ogenomskinligt material bestäms av hur materialet är uppbyggt.

Elektronerna i ett material kan bara ha vissa bestämda energier och avstånden mellan dessa så kallade energinivåer är olika hos olika material. Därför kan ett material bara absorbera ljus som har rätt mängd energi för att höja energin hos elektronerna i materialet från en energinivå till en annan.

När ljuset träffar ett material absorberas de våglängder som har en energi som motsvarar den energi som krävs för att knuffa upp en elektron till en högre energinivå. Våglängder som har en energi som är för hög eller för låg reflekteras istället, och det är dessa våglängder vi uppfattar som materialets färg.

Till exempel får jordgubbar sin röda färg på grund av att elektronerna i skalets pigmentmolekyler har energinivåer som gör att molekylerna kan absorbera synligt ljus av alla våglängder utom de våglängder som motsvarar rött ljus.

Material från
Allt om Vetenskap nr 2 - 2018

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter