10 saker du inte visste om luft

Vad vet du om luft?

Vad vet du om luft?

1. Ända in på 1700-talet trodde man att luft var ett av de mest grundläggande ämnena. I alkemin hade luft en så hög status (tillsammans med de andra förmodade urämnena vatten, eld och jord) att få ifrågasatte om den luft vi andas verkligen bara är ett enda ämne.

2. Luften i jordens atmosfär är en blandning av olika gaser, där kväve (78,1 procent) och syre (20,9 procent) är de vanligaste. I torr luft är den tredje vanligaste gasen argon med sina 0,9 volymprocent. Koldioxid utgör omkring 0,04 procent. Därpå följer ett antal andra gaser i små mängder; neon (0,002 procent), helium (0,0005 procent), metan (0,0002 procent) och krypton (0,0001 procent).

3. Luft är lätt, men knappast viktlöst. Vid normalt lufttryck vid havsytan och 0 grader Celsius väger en kubikmeter luft 1,3 kg.

4. Luften i atmosfären har varierat i sammansättning genom årmiljonerna. Nu är syrehalten drygt 20 procent, men i jordens barndom fanns det inget syre alls i atmosfären. Under juraperioden, 200-160 miljoner år sedan, beräknas atmosfären ha innehållit uppemot 35 procent syre. Det finns teorier om att den minskande syrehalten också var en orsak till dinosauriernas utdöende.

5. 99 procent av all luft i atmosfären finns i området upp till 40 000 meters höjd. Den återstående ynka procenten finns i området upp till 80 000 meters höjd. Där ovanför finns visserligen diverse tunna gaser, men inget som kan kallas luft.

6. Lufttrycket är en effekt av att luften i atmosfären har en massa och alltså väger något. På havsnivån är lufttrycket normalt 1013 hPa (hektopascal), vilket innebär att omkring 10 ton luft finns ovanför varje kvadratmeter markyta. Det kan låta mycket, men eftersom luft är gasformigt verkar trycket lika från alla håll. Vi människor är konstruerade för att stå emot detta tryck och skulle inte må så bra om det försvann.

7. Det finns en hel del luft på jorden, närmare bestämt omkring 5 180 000 000 000 000 000 kg.

8. När vi vilar andas vi omkring 6 liter luft i minuten. Springer vi fort stiger det till det tiodubbla, eller till och med det tjugodubbla om vi är vältränade. Under ett liv andas en genomsnittlig människa in och ut ungefär 400 000 000 liter luft.

9. Mänskliga aktiviteter påverkar som bekant luftens sammansättning. Många ämnen finns naturligt i luften, men genom olika slags verksamheter har vi höjt halterna. Det gäller till exempel koldioxid, koloxid, svaveloxider och ozon. Men det finns också en del helt nya ämnen som aldrig förekommit naturligt, till exempel freoner.

10. I en varmluftsballong utnyttjar man att varm luft är lättare än kall. Luften i ballongen är omkring 80 grader varmare än omgivande luft (alltså omkring 100 grader på sommaren). Det krävs omkring fyra kubikmeter varmluft för att lyfta ett kilo.
Fyller man istället ballongen med vätgas räcker det med en kubikmeter för att lyfta ett kilo. Men då flyger man under en potentiell bomb, eftersom vätgas är tämligen eldfarligt.

Material från
Allt om Vetenskap nr 3 2007

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter