3D-skyddat världsarv

Mayatemplet El Castillo i Chichén Itzá i Mexiko finns numera bevarat i 3D. Bild: CyARK

Mayatemplet El Castillo i Chichén Itzá i Mexiko finns numera bevarat i 3D. Bild: CyARK

Sedan några år pågår ett intensivt arbete med att 3D-kopiera världens kulturarv och spara ner dem i digital form. Syftet är att skydda dem åt eftervärlden i händelse av naturkatastrofer, krig och vandalism eller bara vanligt slitage. Just nu finns över 200 byggnader, städer och monument i den ideella organisationen CyArks databaser i Oakland i USA. CyArk står för cyberarkiv och vem som helst kan surfa in där och vända och vrida på allt från staden Babylon till Berlins stadsport Brandenburger Tor.

Projektet startade efter att talibanerna år 2001 sprängde bort de 1 500 år gamla gigantiska Buddhastatyerna i Bamiyandalen i Afghanistan. Enda sättet att bygga upp stenstatyerna är att utgå från gamla fotografier, men med CyArks inskannade byggnader är situationen en annan – här finns varje skrymsle bevarat ner på millimeternivå. I Uganda har redan en förstörd grav återuppbyggts efter deras 3D-mallar, och i inbördeskrigets Syrien har inskanningen av byggnader intensifierats de senaste åren.

Med hjälp av laserskanning och bildmätning finns nu hela Mount Rushmore bevarad och tillgänglig i CyArks publika arkiv, liksom runt 200 andra kulturella världsarv från hela världen. Bild: CyArk

Med hjälp av laserskanning och bildmätning finns nu hela Mount Rushmore bevarad och tillgänglig i CyArks publika arkiv, liksom runt 200 andra kulturella världsarv från hela världen. Bild: CyArk

Inskanningen görs främst med portabel LIDAR-utrustning, ett slags ljusradar där en laser­stråle sveper av ett objekt och samlar in hundratusentals koordinatbestämda punkter i minuten. Informationen kompletteras med fotogrammetriska mätningar från marken och luften, ibland med drönare, och 3D-skanning med strukturerat ljus, en metod som är bra på rikt detaljerade ytor.

Berlins stadsport Brandenburger Tor finns numera bevarad i 3D.  Bild: CyArk

Berlins stadsport Brandenburger Tor finns numera bevarad i 3D. Bild: CyArk

Material från
Allt om Vetenskap nr 11 - 2016

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter