Bookmark and Share

5 vapen som förändrat världen

Vapen har förändrat vår värld - och vår historia.

Vapen har förändrat vår värld - och vår historia.

När utvecklingen gör ett språng kan hela historiens förlopp förändras. Och kanske finns det inga tydligare exempel än vapenutveckling. Äldre tiders lansar, långbågar, armborst och andra vapen förändrade sättet att strida när de introducerades. Nya vapen kunde innebära snabba förändringar för samhället när utgången av ett slag påverkades, men påverkade världen i stort långsamt. Moderna vapen har dock tvingat hela världen att förhålla sig till dem – vare sig de används eller inte.

Fakta: 
Krut och eldvapen - massförstörelse på slagfälten
Turkisk kanon från 1400-talet. Bild: IBL

Turkisk kanon från 1400-talet. Bild: IBL

Med introduktionen av krut och eldvapen förändrades hela scenen och krig handlade i ännu högre grad om massdöd och förintelse. Den enklaste formen av svartkrut, det vill säga en slags deg av svavel, träkolspulver, salpeter och vatten som mals till korn och torkas, fanns i Kina åtminstone från 800-talet och kunskapen om tillverkningsprocessen fördes via Indien till Europa, där receptet enligt bland andra Francis Bacon landar kring 1250.
Krutet nådde också storpolitiken och vapenindustrin. Mongoler använde omvittnat kanoner i krig i nuvarande Ungern redan 1241, och Bacon skildrar dem i skrift 1248. I de första kanonerna, musköterna och mörsarna skyfflade man ner krut i eldröret varefter en kula av sten eller järn placerades ovanpå.
Användningen av krut i olika slags vapen ökar snabbt, eldvapnen förfinas och förbättras och blir allt ohyggligare, både i storlek och förstörelseförmåga.

Djävulen och Djävulens moder

Kulsprutan – ett eldvapen som i sig förändrade­ krigföringen radikalt. Bild: SPL

Kulsprutan – ett eldvapen som i sig förändrade­ krigföringen radikalt. Bild: SPL

Florens tillverkar en bit in på 1300-talet egna metallkanoner som laddas med järnkulor. Morerna håller sig till en liknande teknik i ett slag mot spanjorerna 1343 och några år senare används artilleri på de brittiska öarna. Kanonerna blir inte bara fler, utan också större och alltmer dödsbringande. I tyska städer som Lübeck, Ulm, Speier och Augsburg ställs de hotande upp vid stadsmuren, och hertigen­ av Bourgogne låter 1436 tillverka en kanon så stor att den vid behov av transport måste framtas i två delar på två vagnar dragna av sammanlagt 48 hästar.
Här uppe i Norden vill vi förstås inte vara sämre. Kanoner omtalas första gången i samband med Stockholms belägring på 1390-talet och blir sedan alltmer vanligt förekommande i de gamla krönikorna. Redan från 1430-talet hade Stockholm egen kanontillverkning och i avskräckande syfte byggdes två enorma så kallade ”stenbössor”, som fick namnen Djävulen och Djävulens moder. Långbågarnas, armborstens och lansarnas dagar är vid det här laget räknade. Slagfälten sveps in i svart krutrök från de kanoner, falkoner, bombarder, mörsare och musköter som tar över.
Biokemiska vapen - dödsbringande utan kula och krut
Första världskriget var stridsgasernas krig. Bild: SPL

Första världskriget var stridsgasernas krig. Bild: SPL

Biologisk krigsföring är egentligen en uråldrig men inte särskilt smidig metod att tillintetgöra fienden. Under antiken och medeltiden kunde man till exempel förpassa pestsmittade lik in i en belägrad stad, man förgiftade varandras brunnar med djurkadaver och när européerna erövrade Nya världen förekom det att man försåg urinvånarna med filter infekterade med smittkoppor. Men metoderna var ofta vanskliga, det fanns alltid en risk att smittspridandet slog tillbaka mot angriparna.
I våra dagar är biologiska vapen ovanliga i storskaliga konflikter, men är desto mer populära hos terrorister. Brev med mjältbrand förekom i USA efter 11 september-attacken 2001 och andra smittor som skulle kunna bli ett fruktansvärt vapen i terrorsyfte är pest, smittkoppor, dysenteri och tyfus.
Kemiska vapen är lättare att använda och har också de en gammal historia. I de peloponnesiska kriget på 400-talet f.Kr. sägs det att man tillverkade svaveldioxid genom att elda trä bestruket med svavel och tjära, varefter giftmolnet fick driva in över den belägrade staden Platea. Men sedan låg kemisk krigsföring närmast i träda under flera tusen år – ända tills produktionen av kemiska stridsmedel kom igång i Västeuropa i slutet av 1800-talet.

Giftgasernas krig
När första världskriget bröt ut stod man redo. I augusti 1914 skickade fransmännen på den låsta västfronten iväg granater med tårgas. Den 22 april hämnades tyskarna vid Yprès i Belgien genom att längst en flera kilometer lång frontlinje låta 150 ton giftigt klor driva in över de allierades styrkor. Uppskattningsvis 300 soldater dog och mer än 7 000 skadades.
Därefter löpte utvecklingen närmast amok. Tyskland började använda fosgen i artilleriammunition 1915 och senapsgas 1917, Storbritannien kom ungefär ett år efter och sedan följde Frankrike och USA. I slutet av kriget var uppemot 30 procent av alla granater fyllda med kemiska stridsmedel, 66 miljoner gasgranater briserade och 136 200 ton C-stridsmedel spreds över fronterna. Facit blev cirka 1,3 miljoner skadade och fler än 120 000 döda. Den senare siffran stiger avsevärt om man räknar in dem som avled åren efter kriget av sina skador. Med dessa fasansfulla erfarenheter i färskt minne förbjöd Genèveprotokollet 1925 användandet av kemiska och biologiska stridsmedel i krig – men inte tillverkning och lagring. Forskningen fortsatte, särskilt i Tyskland där den första nervgasen tabun fanns klar 1936 och i produktion från 1939. Ungefär samtidigt kom sarin och 1944 soman. De tre nervgaserna kallas ”de tre G-ämnena”, och Tyskland hade mer eller mindre monopol på dem.
Efter kriget omhändertogs mer än 300 000 ton kemiska stridsmedel och en del av detta dumpades i Östersjön söder om Gotland, i Skagerrak utanför Arendal och i Bohuslän vid Måseskär.
Under 1950-talet togs en ny generation nervgaser fram och i Vietnam kom stora mängder herbicider, växtbekämpningsmedel, och tårgas till användning. Vietnam använde senare samma taktik mot de röda khmererna i Kambodja, kemiska stridsmedel krävde många offer i kriget mellan Iran och Irak 1980-1988, och vid anfallet mot kurdiska staden Halabja sistnämnda år dödades mer än 5 000 civila av nervgas.

Atombomben - domedagsvapnet som chockade hela världen
Det amerikanska kärnvapenprogrammet, som i kapplöpning med det sovjetiska skulle komma att dominera säkerhetsfrågan för en hel värld, fick en ganska säregen start i en källare under en squashhall i Chicago den 2 december 1942. Två europeiska flyktingar, Enrico Fermi från Italien och Leo Szilard från Ungern, åstadkom en kärnklyvning i en liten kärnreaktor.
I det följande Manhattan­projektet arbetade omkring 130 000 personer på att ta fram en atombomb. Forskningschef var Robert Oppenheimer och på mindre än tre år lyckades man ta fram tre bomber – en för test och två för krigföring. Första testet skedde i New Mexico den 16 juli 1945. Det sägs att flera av de närvarande fysikerna efter sprängningen med bävan insåg vad de åstadkommit och senare starkt engagerade sig i motståndet mot den nya tekniken.
Men då var det redan för sent. President Harry Truman hade bestämt att två bomber skulle fällas över Japan, officiellt för att få ett slut på kriget och spara amerikanska soldaters liv. Men som styrkedemonstration mot den blivande fienden Sovjet var det också mycket effektivt.

Little Boy och Fat Man

Den första atombomben, Little Boy, fälldes den 6 augusti 1945 och detonerade på 500 meters höjd över Hiroshima. Den var cylinderformad, 3,05 meter lång med en diameter på 0,71 meter, vägde 4 ton och innehöll 60 kilo uran. Sprängkraften tangerade en motsvarighet på 16 kiloton trotyl. Andra bomben, Fat Man, fälldes tre dagar senare över Nagasaki. Fatman var en äggformad plutoniumbomb, 4,05 ton tung, 3,25 meter lång med en diameter på 1,53 meter och en sprängkraft motsvarande 24 kiloton trotyl.
Det är enda gångerna kärnvapen använts aktivt i krig – men trots det har knappast något vapen förändrat världen så mycket så snabbt.
Missiler - vapen i det kalla krigets tjänst
Det var den tyske forskaren Wernher von Braun som redan 1937 inledde utvecklingen av de första­ missilerna V-1 och V-2, vilka användes mot Storbritannien. Navigationssystemen fungerade dock dåligt och missilerna kunde bara användas som terrorvapen mot större städer.
Det skulle bli annorlunda efter freden, då det kalla kriget trappades upp och både USA och Sovjet­ höjde garden. Tunga sovjetiska bombplan hade inte räckvidd nog att nå amerikanskt fastland och därför satsade man istället på kärnvapenbestyckade interkontinentala ballistiska missiler, vilka kunde nå upp till 10 000 kilometer. USA svarade med motsvarande arsenal och Mad-doktrinen – Mutually Assured Destruction – garanterade utplåning från båda håll. Under många år levde världens befolkning under hotet om ömsesidig förintelse där kombinationen av kärnvapen, missiler och automatiska system gjorde att den så kallade atomvintern bara var en knapptryckning bort. Men just det ömsesidiga i förintelsescenariot gjorde att de båda supermakterna höll fingrarna borta från sina respektive knappar.

Missiler på kryssning
Denna terrorbalans kom i gungning när antiballistiska robotsystem utvecklades i början av 1970-talet. Sedan dess har också kryssningsmissiler av olika slag utvecklats till precisionsvapen som gör att mål djupt in i fiendeland kan angripas utan risk för angriparen.
USA har med sina baser­ i Europa och gedigna­ flotta strategiskt ut­vecklat kryssningsroboten, medan­ Ryssland­ till stor del fortsatt att förlita sig på tunga och markbaserade interkontinentala ballistiska missiler. Dessa når ett kvarts varv runt jorden på en halvtimme och kan bära flera kärnstridsspetsar för olika mål inom samma område.
Men flera andra länder har insett missilernas potential och utvecklar egna. Iraks Scudmissiler var ett exempel, och bland andra Nordkorea har på senare tid börjat betraktas som ett allt större hot.

Flygvapnet - när bomberna började falla
Sovjetiskt bombplan från andra världs­kriget. Bild: SPL

Sovjetiskt bombplan från andra världs­kriget. Bild: SPL

Krig förr var inte sällan mest en angelägenhet för de stora arméerna. Med de tekniska landvinningarna och utvecklingen av vapnen drogs civila alltmer in i händelserna centrum, och flyget som vapen blev en tragisk milstolpe för hur civilbefolkningen drabbas­ i krig. När bombmattor lades­ över städer kunde ingen längre komma undan och miljoner offer krävdes också utanför de militära leden.
Men till en början var det ofta en kamp man mot man. Jaktplan utvecklades under första världskriget för att skjuta ned fientligt­ spaningsflyg­. Mellankrigstiden användes till att konstruera smidiga små flygplan och vid andra världskrigets utbrott hade flyget hamnat i centrum i så stor grad att tyska Luftwaffes­ misslyckande mot Royal Air Force under slaget om Storbritannien omöjliggjorde en tysk invasion av de brittiska öarna.
Planen var nu mycket snabbare än under första världskriget och många jaktplan hade en topp­hastighet på mer än 650 km i timmen och kunde dyka så snabbt att de bokstav­ligen föll sönder.
Amerikanska bombplan över Japan 1945. Bild: SPL

Amerikanska bombplan över Japan 1945. Bild: SPL

Bombmattor mot civilbefolkningen
Men de stora bombplanen var den största förändringen, i synnerhet för civilbefolkningen. Till skillnad från attackflygplan som bombade mål vid fronten var dessa byggda och utrustade för att på hög höjd flyga långt och lägga ut bombmattor över mål långt, långt bakom fiendens linjer, något som till exempel invånarna i Dresden fick erfara under den förödande eldstormen. De stora bombarna användes flitigt också under Vietnamkriget och har fortsatt att sprida död och förintelse ända in i våra dagar. Sverige har dock inte haft något eget bombplan sedan 1950-talet, då Saab 17 och Saab 18 togs ur produktion och bruk.

FRÅGA ALLT OM VETENSKAP!

Fler nyheter

Hobbit med Downs syndrom

I oktober 2004 grävdes i en grotta på ön Flores i Indonesien fram en märklig liten människa som inte liknade något antropologerna tidigare sett. Av lårbenet att döma hade den varit dryga metern lång och mätningar av kraniet tydde på att hjärnvolymen inte varit större än 380...

Vem var Poul la Cour?

Den danske uppfinnaren och vindkraftspion­jären Poul la Cour levde mellan 1846 och 1908. Efter att han 1869 avslutat sina studier i meteorologi var la Cour under en tid anställd som vice ordförande för det nyinrättade danska meteorologiska institutet i Köpenhamn. Under större delen av sitt...

Flygplansmaterial

Vad var de första flygplanen gjorda av?

Matsug istället­ för mättnad

Personer som bär på genen FTO riskerar i högre grad än andra att utveckla fetma. Svenska forskare har kommit på varför det kan vara så. I en studie på 985 äldre sågs att en vanlig variant av genen orsakade hormonförändringar vilket gjorde personerna rundare när halterna av det...

Bönderna intog Europa med båt

Någon gång för mellan 10 000 och 12 000 år sedan började människor bruka jorden. Det skedde på Levanten, området öster om Medelhavet som i dag består av Israel ,Västbanken, Jordanien, Syrien och delar av södra Turkiet. Den tryggare tillgången till mat gjorde att många övergav livet...

Vi pratar med Gunnel Ekroth

Professor i antikens kultur och samhällsliv vid Uppsala universitet, som återskapat en forntida offerritual i Gamla Uppsala.

Hur gick ni till väga?– Vi byggde ett bål på 4 x 2 meter och på det placerades en liten gris, ett lamm, två kycklingar, en gås, bröd, ägg, ost, frukt, nötter, lök, spannmål och krukor med vin och honung. Allt vägdes och fotograferades och även bålet fotodokumenterades i 3D. Vi...

Okända målningar hittade i Angkor Wat

Trots att runt två miljoner turister årligen besöker­ det berömda templet Angkor Wat, byggt på 1100-­talet i Kambodja, har varken de eller forskare haft en aning om att de passerat helt okända, mycket blekta och nästan 500 år gamla väggmålningar.Av en slump upptäckte...

Greyhound vs gepard

I slutet av 1930-talet verkade britterna ha tröttnat på hundracing. De flesta banor var halvtomma under tävlingsdagarna och pengaflödet hade minskat dramatiskt. Vid den här tidpunkten fanns 77 kapplöpningsbanor runt om i Storbritannien varav 33 stycken fanns i London.Något måste göras...

Giraff och sjöborrar på menyn i Pompeji

Restaurangerna var många i Pompeji, den romerska staden som ödelades av Vesuvius utbrott år 79. Men vad som där serverades har vi hittills bara kunnat gissa oss till. Nu har ett forskarteam från University of Cincinnati i USA avslutat skitjobbet - bokstavligt talat - att under tio års tid...

Vädret öppnade upp världen för Djingis khan

Genom att studera årsringar i gamla träd tror sig forskarna nu kunna förklara en del av hemligheten bakom hur mongolhärskaren Djingis khan på sin tid kunde skapa ett imperium vars storlek världen vare sig förr eller senare skådat.I Proceedings of the National Academy of Science, kartläggs...

Världens äldsta multiplikationstabell

För fem år sedan donerades nästan 2500 urgamla bamburemsor, 7-12 millimeter breda och upp till en halvmeter långa, till Tsinghua-universitetet (Qinghua) i Peking. De låg huller om buller och var mycket smutsiga. Förmodligen hade de grävts upp illegalt ur en grav. Dateringen visade att de...

Världens osäkraste lösenord - för kärnvapen

Under femton år, mellan 1962 och 1977, ska USA:s hemliga kärnvapenkod ha bestått av åtta nollor, enligt Bruce Blair, en före detta officer vid en av landets robotsilos för interkontinentala kärnvapenbestyckade missiler. Syftet var att det vid ett kritiskt läge skulle gå så snabbt som...

Stonehenge – en trummaskin?

Stonehenge är inte bara en ringformad stensättning omgiven av en ringgrav och en ring­formad jordvall. Hur och varför folk släpade dit alla dessa stenar för flera tusen år sedan
har det spekulerats kring i hundratals år.

Balsamerade revbensspjäll

Det var inte bara fint folk och heliga djur som balsamerades i det gamla Egypten­. Även mat mumifierades och lades ned i gravarna som färdkost. I en studie publicerad i tidskriften PNAS har ett par forskare närstuderat bland annat ett par mumifierade revbensspjäll hittade i en grav från 1...

Citronsurt massutdöende

För 252 miljoner år sedan inträffade det hittills största massutdöendet i jordens historia. Teorin om att väldiga vulkanutbrott i Sibirien bidrog till katastrofen får nu stöd av en studie i Geology. Där hävdas att utbrotten sannolikt kastade ut enorma mängder koldioxid i atmosfären och...

Buddhismen blir allt äldre

När grundaren av buddhismen, furstesonen Siddharta Gautama, föddes har länge varit omdebatterat­, och därmed också den stora världsreligionens födelse.

Isvägar gjorde bygget av förbjudna staden möjligt

Kinas kejserliga palatskomplex Förbjudna staden i Peking började byggas 1406. Många av de största stenblocken forslades från stenbrott 7 mil från huvudstaden, vilket rimligen bör ha varit ett riktigt slitgöra.Men kineserna var listiga och utnyttjade vintern och de isiga vägarna. Gamla...

Järnålderscentrum i Blekinge

Vid Västra Vång i Blekinge har arkeologer från Blekinge museum och Södertörns högskola grävt fram vad som i förhållande till ytan kan vara en av Sydskandinaviens rikaste järnålderslämningar. Fynden består av maskbilder, bronsbilder och guld- och silverföremål som daterats från...

Det är britterna som är grodätarna

Britterna som i alla tider kallat fransmännen grodätare, frog eaters, får nu äta upp sitt kulinariskt grundade förakt. Vid en utgrävning norr om Stonehenge hittade arkeologer från University of Buckingham resterna efter världens hittills äldsta kokta grodlår, eller paddlår för att vara...

Fiol från Titanic såld

Fiolen som kapellmästaren Wallace Henry Hartley spelade på när Titanic sjönk 1912, har sålts vid en engelsk auktion för 900 000 pund, nästan tio miljoner kronor, det dyraste samlarföremålet från Titanic hittills. Fiolen hittades i ett läderfodral fastspänt på Hartleys döda kropp...

Sidor