Algbatteri

Vad händer inom alg­batteriforskningen?

Forskningen om det svenska algbatteriet, som bland annat innehåller cellulosa som kan hämtas från en vanlig grönalg, fortsätter.

Forskningen om det svenska algbatteriet, som bland annat innehåller cellulosa som kan hämtas från en vanlig grönalg, fortsätter.

Det så kallade algbatteriet är ett lätt, billigt och mycket snabbladdat batteri som tagits fram av en grupp forskare vid Uppsala universitet, under ledning av nanoteknikforskaren Maria ­Strømme. Att batteriet, som har ett elektrodmaterial bestående av cellulosa och en ledande polymer, ­kallas för ett algbatteri beror på att den cellulosa som man först testade utvanns ur den fintrådiga ­algen grönslick, som visade sig ha stor specifik ytarea jämfört med andra cellulosatyper. Idag undersöker forskarna även träcellulosa, som innebär mindre finansiella risker vid en eventuell industri­tillverkning. Forskningen kring materialet fortsätter alltså.

– Det gäller att få en bättre förståelse för på vilka sätt man kan manipulera elektrodmaterialet för att det ska bete sig på olika önskvärda sätt. Det kan vara att hålla laddningen under en viss tid, att uppnå en viss spänningspotential, att minska elektrodernas och batteriets resistens och så vidare, säger Mateo Santurio vid Uppsala universitets holdingbolag.

Mateo Santurio säger att de upptäckt flera saker som leder till fortsatt forskning och som också kan vara intressanta för en framtida kommersiell utveckling – antingen som batteri, som superkondensator eller om man så vill som jonbytesmembran.

Material från
Allt om Vetenskap nr 7 - 2016

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter