Algblomning i Östersjön

Beror algblomningen i Östersjön mest på överfiske och resulterande överskott av växtplankton, på utsläpp från jordbruket, på att det finns mer koldioxid i luften än vad havet kan ta upp – eller på någonting annat?

Algblomning i Östersjön sedd från ovan. Fenomenet beror främst på ett överskott av fosfor i vattnet, vilket delvis orsakas av övergödning till följd av utsläpp från jordbruket. Bild: Nasa

Algblomning i Östersjön sedd från ovan. Fenomenet beror främst på ett överskott av fosfor i vattnet, vilket delvis orsakas av övergödning till följd av utsläpp från jordbruket. Bild: Nasa

Algblomning är ett naturligt förekommande fenomen som innebär att alger av olika slag på kort tid massförökar sig och bildar mycket stora populationer, som utgör en viktig del av näringskedjan i havet. De giftiga algblomningar som förekommer i Östersjön är ett resultat av att det under sommaren kan uppstå förhållanden som är gynnsamma för masstillväxt av vad som kallas blågröna alger, men som egentligen inte alls är alger utan cyanobakterier.

Cyanobakterier har många likheter med alger och trivs bra i Östersjöns bräckta vatten, speciellt under sommarmånaderna då solljuset är starkt och vattnet är lugnt. Det gör att ­ytskiktet där de vanligtvis håller till inte blandas om. Cyanobakteriernas tillväxt är emellertid först och främst beroende av tillgången på näringsämnen.

I havet är kväve och fosfor de viktigaste näringsämnena. ­­Efter vårens algblomning i Östersjön, vilken domineras av ­kiselalger, har större delen av kvävet förbrukats, medan det fortfarande finns fosfor kvar i vattnet. Vanliga alger kan då inte utnyttja den överblivna fosforn eftersom det inte finns kväve i rätt form i vattnet. Cyanobakterier kan däremot använda sig av kväve från luften som löst sig i vattnet och kan därför ­utnyttja den fosfor som finns tillgänglig.

Med andra ord har cyanobakterier då det råder ett överskott av fosfor i vattnet en fördel över vanliga alger, och ju större överskottet är desto större är risken att vi ska drabbas av ­cyanobakteriernas framfart.

Så av de orsaker du nämner är det utsläpp från jordbruk som bidrar till fosforöverskott och därmed cyanobakteriernas blomning.

Material från
Allt om Vetenskap nr 1 - 2017

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter