MÄNNISKAN BAKOM ENHETEN

AMPÈRE - ELEKTROMAGNETISMENS FADER

Vi mäter strömstyrka i ampere. Namnet bakom enheten är André Marie Ampère, vars ­vetenskapliga upptäckter var glädjeämnen i ett i övrigt hårt prövat liv. Inför sin död ­önskade han att orden ”äntligen lycklig” skulle stå på hans gravsten.

Ampère

Ampère

André Marie Ampères vetenskapliga liv präglades av stark inspiration snarare än metodiska experiment. När dansken Hans Christian Ørsted 1820 av en slump upptäckte att en magnetnål påverkades när den kom i närheten av en elektrisk ström, skrev denne en uppsats som skickades runt till vetenskapliga sällskap över hela Europa. Upptäckten inspirerade Ampère. Redan en vecka efter att han fått kännedom om Ørsteds iakttagelser kunde kan presentera en första förklaring till detta mycket viktiga samband mellan elektricitet och magnetism.
Under den tid som följde lade Ampère grunderna till ett nytt vetenskapsområde, elektromagnetismen. Han införde begreppet elektrisk ström och beskrev de grundläggande principerna matematiskt. Hans teorier förklarade kända elektromagnetiska fenomen och förutspådde även ännu inte upptäckta sådana.

André Marie Ampère, 1775 – 1836.

André Marie Ampère, 1775 – 1836.

Ampère formulerade vad som kallas Ampères lag om elektromagnetism och utvecklade instrument för att mäta elektrisk ström.
André Marie Ampère föddes i ett litet samhälle strax utanför Lyon i Frankrike 1775.
Han var son till en framgångsrik affärsman med lokalpolitiska intressen.
Som barn tillbringade Ampère mesta tiden i hemmets omfångsrika bibliotek. Hans far lärde honom latin­, men det var det naturvetenskapliga intresset och matematiken som så småningom tog överhanden.
Ampère var självlärd och utan formell­ utbildning. Han påstås ha behärskat dåtidens matematik redan vid tolv års ålder (vilket dock starkt kan ifrågasättas). Han var en mångsysslare – skrev en avhandling om spelteori 1802, kom sedan in på fysikens bana 1820 och verkade under hela sitt liv omväxlande även inom kemi, botanik, mekanik, filosofi med fler ämnen.
Ampères liv innehöll många prövningar. Hans far blev avrättad i den franska revolutionens efterdyningar, hans älskade första hustru Julie dog efter­ fyra års äktenskap och hans andra äktenskap blev olyckligt och kort. De båda barn han fick orsakade honom bekymmer, även om sonen Jean-Jacques blev professor vid Collège­ de France. Ampère dog i Marseille­ under­ en resa 1836 och önskade att orden ”Tandem felix” (äntligen lycklig) skulle stå på hans gravsten. Till minne av Ampères insatser har han fått SI-enheten för elektrisk ström (strömstyrka) uppkallad efter sig – en av SI-systemets sju grundenheter.

Material från
Allt om Vetenskap nr 9 2007

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter