Appar och papper - framtidens sjukhuslabb

Det pågår en tyst revolution inom hälsovården. När tekniken blir allt mindre, så blir också sjukhuslabben det. Eller i alla fall fler. Miniatyriseringen av olika slags sensorer och analysutrustning gör att små och billiga labb snart kan finnas nästan var som helst, till och med i fickan. Den nya tekniken öppnar upp möjligheter för människor som bor långt ifrån ett sjukhus att genomgå, eller själva göra, avancerade tester och kan även underlätta screening­undersökningar. Här är några exempel på saker som utvecklas just nu.

Analys på papper

På Purdue University i Indiana i USA i har forskare utvecklat ett slags papper som kan användas till elektrokemiska analyser och avslöja en rad sjukdomar. Konstruktionen kallas SPED (self-service paper-based eletrochemical device) och klarar sig helt utan elektricitet. Att gnugga eller trycka på den alstrar tillräckligt med statisk elektricitet för att det ska fungera.
Dess översta lager består av obehandlat cellulosapapper. Blod droppas på mönstrade och vattenavstötande områden och samlas upp i kanaler som ändrar färg för att visa på olika testresultat. Provet kan fotograferas och analyseras noggrannare via en app och även granskas av personal på annan ort.
Den nuvarande versionen av SPED har i försök kunnat finna biomarkörer som glukos, urinsyra, mjölksyra, ketoner och vita blodkroppar vilka kan indikera lever- eller njursjukdomar, undernäring och anemi. I framtiden ska mer avancerade analyser kunna göras för att diagnosticera sjukdomar som denguefeber, gula febern, malaria, hiv och hepatit.

Mobil som spektrometer

Forskare vid University of Illinois at Urbana-Champaign har låtit delar av labbet flytta in i mobiltelefonen, vilket även det minskar kostnaderna för att ställa diagnoser markant. Patienters blod, urin och saliv kan via en särskild app analyseras och i nuläget utföra tre av de vanligaste tester som görs för att ställa en diagnos. Exempel på vad denna så kallade TRI Analyzer kan användas till är att söka efter varningstecken hos gravida kvinnor på att de kommer att föda för tidigt och PKU-test hos nyfödda. Mobiltesterna uppges vara lika exakta som de som görs med avancerad teknik på kliniker.

Tekniken bakom TRI Analyzer går kort ut på att använda mobilens kamera som spektrometer. Med telefonens vita LED-blixt eller en extern grön laserdiod belyses ett vätskeprov. Ljuset förs via en optisk fiber genom ett diffraktions­galler in i kameran. Alla de extra optiska komponenterna finns i en 3D-utskriven plastvagga. Flera tester kan också göras samtidigt.

Kamera känslig för gult

I hopp om att förbättra överlevnaden i bukspottkörtelcancer, som oftast leder till döden, har appen BilliScreen utvecklats. Genom att patienten hemma i lugn och ro tar en selfie en gång i månaden kan färgen på ögonvitornas färg kontrolleras. Vad som mer exakt undersöks är om nivån av bilirubin i blodet, en avfallsprodukt från nedbrytning av röda blodkroppar, är förhöjd. Förhöjda halter ger gulaktiga ögon och kan vara ett tecken på gulsot som i sin tur kan vara ett av de allra tidigaste symtomen på bland annat cancer i bukspott­körteln. Vid selfieundersökningen kan så små avvikelser att de ännu inte är synliga för blotta ögat upptäckas och den sjuka kan komma under vård tidigare. De försök som hittills gjort uppges ha varit mycket lovande.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter