Arvet efter neandertalarna

Jag har läst om hur neandertalgenerna i vårt dna påverkar oss negativt. Finns det någon forskning om fördelarna med dessa gener?

De gener som många av oss ärvt av neandertalarna har påverkat oss både negativt och positivt. Bild: SPL

De gener som många av oss ärvt av neandertalarna har påverkat oss både negativt och positivt. Bild: SPL

Vi vet idag att mellan en och fyra procent av det genetiska materialet hos människor med europeisk ­eller asiatisk härkomst kommer från nean­dertalarna. Forskning om hur vi påverkats av dessa neandertalgener har ­visat att de fört med sig ett flertal negativa effekter. Samma forskning tyder emellertid också på att de gener som neandertalarna delade med sig av, åtminstone inledningsvis, även var till stor nytta.

Några av de vanligaste neandertalgener som återfinns hos moderna människor är till exempel tre gener som är en del av kroppens medfödda immunförsvar. Andra neandertalgener är inblandade i bildandet av de hudceller som kallas för keratinocyter och som hjälper till att skydda kroppen från bland annat ­ultraviolett strålning.

Neandertalgener som dessa hjälpte troligtvis våra förfäder att överleva de nya miljöer och de nya sjukdomar som de träffade på i Europa och Asien och som neandertalarna redan anpassat sig till.

– Neandertalarna hade levt i dessa miljöer i hundratals eller tusentals år. När den moderna människans förfäder flyttade till dessa områden var ett sätt att snabbt anpassa sig att få gener från neandertalarna, säger Sriram Sankararaman vid Harvard Medical School i USA.

Material från
Allt om Vetenskap nr 7 - 2016

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter