Arvsmassa i sediment

Sedimentprov förbereds för dna-extraktion. Bild: MPI f. Evolutionary Anthropology/ S Tüpke

Sedimentprov förbereds för dna-extraktion. Bild: MPI f. Evolutionary Anthropology/ S Tüpke

Enligt en ny studie där den svenske evolutionsgenetikern Svante Pääbo medverkat, går det att avgöra vilken människoart som bott på en plats utan att några skelettdelar påträffats. Små bitar mitokondrie-dna kan nämligen utvinnas ur sediment från platsen. Forskarna undersökte flera olika boplatser runt om i Europa och i Sibirien och hittade dna från flera olika däggdjur, däribland neandertalare. I Denisova­grottan på­träffades arvsmassa från denisovamänniskan.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter