Man kan lika gärna tro på tomten - men horoskop är roligare:

Astrologi - 3000 år gammal ovetenskap

Blinka lilla stjärna där, säg mig hur ljus min framtid är.Fortfarande tror många att solen, stjärnorna och planeterna styr människors liv och leverne.
Trots att astrologin är fri från fakta och full av motsägelser är intresset fortfarande stort.
Astrologi är big business – och kanske fortfarande ett politiskt maktmedel..Horoskop samsas med dagsaktuella händelser i nyhetstidningar och i kvällstidningar kan vi läsa vad himlakropparnas ställning säger om det kommande årets politik, ekonomi och sommarväder. Bara i USA finns det enligt studier mer än dubbelt så många astrologer som astronomer.

De urgamla horoskopen upphör aldrig att fascinera människor trots att världsbilden ändrats betydligt sedan de grundlades i Babylonien för cirka 3000 år sedan. Föregångaren till dagens astrologi grundades av den grekiske astronomen Ptolemaios under antiken. De gamla horoskopen ställdes efter sol, måne och de fem planeter som då var kända. Sedan dess har det tillkommit nya planeter, stjärnhimlen har vridit sig och stjärntecknen har förskjutits i förhållande till stjärnbilderna. Det innebär att man helt enkelt ligger ett stjärntecken fel i vår västerländska astrologi.

Maktmedel

Den danske astronomen Tycho Brahe – för ovanlighetens skull avbildad med sin ”silvernäsa”. Det mesta av den ganska hetlevrade Tycho Brahes egen näsa försvann i en duell när han var 19 år. Orsaken till duellen var en matematisk dispyt…

Den danske astronomen Tycho Brahe – för ovanlighetens skull avbildad med sin ”silvernäsa”. Det mesta av den ganska hetlevrade Tycho Brahes egen näsa försvann i en duell när han var 19 år. Orsaken till duellen var en matematisk dispyt…

Läran är naturligtvis kraftigt ifrågasatt och frågetecknen är många. Men det tycks inte spela någon större roll – intresset för astrologi är fortfarande stort. Enligt undersökningar tror cirka var femte svensk ändå på horoskop. 25 procent av alla unga kvinnor i landet menar dessutom att konsten att läsa människans öde i stjärnor och planeter grundar sig på vetenskap, visar en Temo-undersökning som föreningen Vetenskap & Allmänhet har gjort. När föreningen gjorde samma undersökning 2004 visade det sig att var femte lärare var av samma uppfattning. Och de är i gott sällskap: allt från presidenter, finanslejon och statstjänstemän rådfrågar astrologer innan de fattar viktiga beslut.

– Astrologin har alltid varit ett maktmedel. Många romerska kejsare anlitade astrologer och även de som inte trodde på astrologi brukade konsultera en astrolog – för säkerhets skull. De hade ju ingenting att förlora på det, säger astronomen Magnus Näslund, som undervisar i astronomi kontra astrologi vid Stockholms universitet.

Många vetenskapsmän och astronomer har också vurmat för astrologin. Kopernikus, Kepler och Galileo, till exempel. Kepler trodde att planeterna påverkade människans själsliv och försörjde sig emellanåt på att ställa horoskop. Psykologen CG Jung tillhörde också de övertygades skara: Han jämförde horoskopen hos 180 äkta par och drog slutsatsen att parens horoskop stämde överens rent astrologiskt oftare än slumpen. En invändning mot studien är att personerna självmant hade uppsökt astrolog för att få sitt horoskop ställt. Sannolikt var de redan ”troende” och tog därför också hänsyn till sina stjärntecken innan de gifte sig med varandra.

Finansastrolog

Den forne amerikanske presidenten Ronald Reagans fru Nancy lär ha konsulterat astrologer inför viktiga möten och beslut. Även inom aktiemarknaden tittar många upp i skyn innan de gör stora affärer: det finns till och med speciella finansastrologer. Förra årets solförmörkelse fick den norsk-brittiske finansastrologen Andrew J Bevan att gå ut och varna för ett kommande börsfall. Och astrologer lär även ligga bakom den burmesiska juntans brådstörtade flytt från Rangoon förra året. Flytten kan ha berott på att planeten Mars stod i en ogynnsam position som förebådade en katastrof. Junta­ledaren Than Shwes egen astrologiska rådgivare menade att det kunde bli en kupp och därför flyttade man ut i obygden för att avvärja hotet. Även tidigare ska viktiga regeringsbeslut i Myanmar (Burma) ha fattats på grund av astrologi.

I Indien diskuterade politikerna för något år sedan huruvida vedisk astrologi ska läras ut som en naturvetenskap på universiteten.

”Bild av timmen”

Förr i tiden behövde astrologen vara en god observatör för att klara av att ställa horoskop. Kikaren var ett utmärkt hjälpmedel. I dagsläget är det enklare. Astronomiska tabeller ger svar på var alla objekt befinner sig vid en vald tidpunkt.

Förr i tiden behövde astrologen vara en god observatör för att klara av att ställa horoskop. Kikaren var ett utmärkt hjälpmedel. I dagsläget är det enklare. Astronomiska tabeller ger svar på var alla objekt befinner sig vid en vald tidpunkt.

Astrologi handlar, förenklat, om att förutsäga en människas egenskaper­ och framtid utifrån hur olika himlakroppar stod i förhållande till varandra när personen föddes. Med hjälp av ett diagram kan man sedan granska sambandet mellan bland annat stjärnorna, de tolv himlahusen och människans liv. Själva ordet horoskop betyder ”bild av timmen” – alltså födelsen. Astrologerna menar att horoskop inte formar personens egenskaper, utan snarare beskriver dem. De hävdar att männi­skan, precis som vissa djur och natur, påverkas av till exempel gravitationen, elektromagnetiska fält och den så kallade mars-effekten. Skeenden i universum antas alltså inte bara ge upphov till ebb och flod, utan också till vissa personlighetsdrag.

– Visst påverkas vi av solvindar och gravitation men inte på det sätt som astrologerna hävdar. Vid födelsen påverkas vi mer av till exempel själva huset vi föds i eller en bok som ligger på bordet bredvid än av planeterna, säger Magnus Näslund.

Han förklarar att allting som består av vanlig materia har en dragningskraft. Hur stor dragningskraft en sak har beror dels på vilket avstånd det befinner sig på, dels på hur massivt det är. En liten sak kan alltså påverka oss mer än en stor, om den befinner sig tillräckligt nära.

Solvinden har också en inverkan på människan.

– Men att få det att stämma med astrologin är en annan sak. Det finns helt enkelt inget samband. Dessutom är vi för små för att påverkas av tidvattnet, säger Magnus Näslund.

Månens faser

Speciellt månens faser anses inom astrologin utöva en särskild kraft på människan. Den tid det tar för månen att växla från nymåne till nästa nymåne överensstämmer med tiden mellan kvinnans menstruationer. Alltså antog man – och antar än idag – att månen inverkar på fruktsamhet och sexua­litet. Planeten Mars å sin sida står för våld, blod och krig eftersom dess röda ljus associerades med blod.

– Spåren till mytologin är tydliga men ingen vet varifrån själva fundamentet för tolkningarna kommer. Inte ens historiker vet var regelverken kommer ifrån, säger Magnus Näslund.

En del astrologer drar också paralleller mellan solens rörelser genom stjärntecknen och årstiderna. Är man född på vintern, när solen befinner sig i Vattumannen, anses det inte heller konstigt om personen blir djupsinnig – ett drag som tillskrivs just Vattumän. Eller att den som är född på försommaren i Tvillingarnas tecken är lekfull och sorglös. De tolv stjärntecknen anses inte bara ha särskilda egenskaper utan också speciella svagheter. Inom astrologin menar man att en persons födelsedatum kan tala om vilka sjukdomar personen kommer att drabbas av – och när hon kommer att göra det. I Sverige finns till och med hundastrologer som exempelvis kan tala om att en hund född i Skorpionens tecken ofta drabbas av prostata- eller livmodersbesvär.

I några få fall får astrologin visst medhåll av vetenskapen. Den brittiska astronomen Percy Seymour hävdar i en bok att himlakropparnas rörelser faktiskt påverkar våra hjärnor, både när vi befinner oss i mammas mage och när vi föds. Han tror visserligen inte på horoskop men menar att människans hjärna är ”genetiskt stämd” för att ta emot de signaler som solsystemet skickar ut till jordens magnetfält.

Mars och elitidrottare

Johannes Kepler – tysk astronom som bland annat bidrog med att fastställa rörelselagar för planeter.

Johannes Kepler – tysk astronom som bland annat bidrog med att fastställa rörelselagar för planeter.

De undersökningar om astrologi som debatterats livligast gjordes av psykologen och statistikern Michel Gauquelin. Tillsammans med sin fru undersökte han bland annat hur planeten Mars påverkar elitidrottare. Han hävdade att framgångsrika idrottare har planeten Mars i en särskild position när de föds. På samma sätt menar han att man kan se att även andra yrkeskategorier hade en speciell planet i en viss position i födelseögonblicket. Det som förbryllar många är att Gauquelins resultat inte helt kan bortförklaras med slumpen. Hade slumpen fått råda skulle knappt nio procent av elitidrottarna haft Mars i den speciella positionen. Men Gauquelins undersökning visade att elva procent av de framstående idrottarna hade Mars i den gynnsamma positionen.

Magnus Näslund tror inte på den så kallade Marseffekten.

– Många astrologer åberopar Gauquelins undersökning som det stora beviset för att astrologi fungerar. Men Marseffekten förutsägs överhuvudtaget inte av astrologerna. Den finns inte enligt astrologin, säger han.

Ytterligare undersökningar av Gauquelin visade vissa statistiska belägg för att också Saturnus, Jupiter och månen placerade sig signifikativt i olika yrkesgrupper. Militärer hade oftare Jupiter i en viss position när de föddes medan vetenskapsmän hade Saturnus som ”sin” planet.En belgisk förening ifrågasatte resultaten och upprepade försöket med Marseffekten – och fick samma resultat: framgångsrika idrottsmän hade Mars i en viss position i födelseögonblicket oftare än andra.

– De undersökningar som har gjorts ger inget entydigt resultat, säger Curt Roslund, numera pensionerad docent i astronomi och astrofysik vid Chalmers i Göteborg.

Massmördare

Han har själv utfört tester på astrologer. Tillsammans med sina studenter testade han om astrologer utifrån en persons horoskop kan avgöra om denne är en dömd våldsbrottsling eller en vanlig kontorsarbetare.

– Vi hade horoskop ställda för 15 mördare och lika många sekreterare. Astrologerna lyckades pricka in 8 rätt av 15, berättar Curt Roslund.Det som kanske var ännu mer förvånande var att några testpersoner i sekreterargruppen drog sig ur ­undersökningen.

– De var helt enkelt rädda och vidskepliga. Man kan tycka att horoskop är något man tar med en klackspark, men så verkar det inte vara, säger Curt Roslund. Andra har gjort liknande försök. På 1980-talet bad en forskare fem professionella astrologer att ställa ett horoskop. De fick inte veta vem personen var, bara hans födelsedata. Astrologerna beskrev personen som en balanserad och väl sammansatt personlighet som var en bra förebild. De ansåg också att han var ytterst lämplig för att jobba med unga människor. De hade givetvis ingen aning om att den person de beskrev var massmördaren John Gacy, som framför allt mördade unga människor.

Curt Roslund tror inte att astrologin någonsin kommer att hålla för en vetenskaplig granskning. Men han tror inte heller att astrologerna blir arbetslösa:

– Det finns flera skäl till att astrologin intresserar människor. Ett är att den är mycket enklare att ta till sig än astronomi. Inom astrologin finns enkla regler för hur man lär sig tolka horoskop. Astronomi är däremot svårt och komplicerat.Han tror också att astrologi tilltalar människor eftersom det ger stöd, bekräftelse och lite extra spänning i livet.

– Visst fyller den en funktion. Man går till astrologen och köper ett horoskop – och lite lycka. Eller sätter färg på dagen genom att läsa tidningens horoskop för att se om man ska träffa en partner. Det är harmlöst, men det är synd att människor behöver det.

Material från
Allt om Vetenskap nr 4 2006

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter