BAKTERIER FARLIGARE EFTER RYMDFÄRD

Salmonellabakterier som fick följa med på en tur med rymdfärjan förändrades och visade sig vara farligare när de kom tillbaka till jorden.

Salmonellabakterier som fick följa med på en tur med rymdfärjan förändrades och visade sig vara farligare när de kom tillbaka till jorden.

Visst låter det lite grann som intrigen i en skräckorienterad B-film – bakterier som följt med en raket ut i rymden kommer tillbaka tre gånger så dödliga som förut.

Men uppenbarligen är det av allt att döma sant. I experimentet fick väl förpackade salmonellabakterier följa med Space Shuttle STS-115. Samma sorts bakterier förvarades samtidigt på jorden, inneslutna på identiskt vis och under samma temperaturbetingelser. Vid återkomsten testades proverna på möss – med upptäckten att de bakterier som gjort rymdfärden var tre gånger så dödliga.

– Det är ju så, säger tillförordnade professor Cheryl Nickerson på Center for Infectious Diseases and Vaccinology vid Arizona State University, att där det finns människor finns det också bakterier. Vi tar dem med oss vart vi än beger oss, under havsytan eller i omloppsbana runt jorden. Därför är det viktigt att vi förstår hur de fungerar och reagerar under olika betingelser – och hur de kan förändras.

När rymdskytteln efter en tid i omloppsbana förts tillbaka till jorden fick ena gruppen möss oralt ta emot en bestämd dos av de bakterier som färdats i rymden och den andra fick motsvarande dos av dem som varit kvar på jorden. Efter 25 dagar var 40 procent av den senare gruppen kvar i livet, men bara 10 procent av den förra – och man upptäckte också att det inte krävdes mer än en tredjedels dos av rymdvarianten av bakterierna för att döda en mus.

Frågan som inställer sig är naturligtvis: Varför?

– Det vet vi inte med 100-procentig säkerhet, säger Cheryl Nickerson.

Man tror emellertid att det har att göra med vad som internationellt kallas fluid shear och bestämmer vätskeflödet över och emellan cellerna. Viktlösheten bromsar upp denna, och får bakterierna att hamna i ett tillstånd snarlikt det de försätts i inuti en kropp, särskilt i matsmältningsorganen. Produktionen av proteinet Hfq ökar markant – och det ökar också den dödliga potentialen.

Inte mindre än 167 gener i bakterierna som sändes upp i rymden hade förändrats och detta tror sig forskarna kunna koppla till förändringar i miljön och därmed också flödeshastigheten kring cellerna.

– Bakterierna kan känna var de är genom förändringar i miljön, säger professor Nickerson­. I samma ögonblick­ som omgivningen förändras ändrar de den genetiska­ sammansättningen. Allt för att överleva – men det är en manöver som kan göra dem farligare.

Material från
Allt om Vetenskap nr 11

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter