Bär eller frukt?

Jag undrar om bananen är ett bär eller en frukt? Om man äter en banan, blir ens liv åtta minuter längre eller är det lögn?

Rent botaniskt definieras frukt som den del av en växt som innehåller fröet eller fröna. En frukt utvecklas ur fruktämnet, som är en del av blommans pistill, efter det att blomman befruktats. Dess uppgift är att skydda och sprida fröna.
Att kategorisera frukter är inte helt enkelt. Exempelvis är gränsdragningen mellan det vi brukar kalla frukt och grönsak i viss mån diffus. En tomat är ju faktiskt en köttig frukt med frön inuti. Ofta delar man upp frukter i torra respektive saftiga, där de torra representeras av bland annat nötter. De saftiga har sedan undergrupper som bär och stenfrukter. Man kan också skilja mellan äkta och falsk frukt, där en falsk frukt (även kallad skenfrukt) innehåller även andra delar av blomman eller växten, ofta blombottnen.
Bär är utifrån samma botaniska synvinkel ”en avfallande, mångfröig frukt, som inte öppnar sig, och som har en köttig eller saftig fruktvägg”, för att citera Nationalencyklopedin. Stenfrukter har en hård inre del, en kärna.
Med andra ord skiljer sig våra vardagliga definitioner av frukter och bär från de teoretiska. Frukter för oss är för det mesta saftiga eller köttiga, inte torra. Ofta får sedan storleken avgöra: bär är små, frukter större. Detta stämmer dock inte ur ett botaniskt perspektiv. Blåbär och vinbär är visserligen typiska bär – men även alla citrusfrukter, gurka, tomat, vattenmelon och banan. Däremot är inte körsbär, hallon och jordgubbe bär. Körsbär och hallon är stenfrukter medan jordgubbe är en skenfrukt, liksom bland annat äpple och ananas. Hallon är ett så kallat­ fruktförband, bestående av en mängd små stenfrukter.
Som en utvikning kan dessutom nämnas att bananträdet i botanisk mening inte är ett träd utan en ört.
Sedan kanske man kan önska att allting gick att sätta siffror på. En banan innehåller mycket näring och är nyttig att äta, men människans livslängd påverkas av många olika faktorer och i vilket fall som helst lär en alltför ensidig banandiet även ha andra biverkningar…

Material från
Allt om Vetenskap nr 8 2005

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter