Barnsligt mattesinne

Barn och vuxna förstår naturliga tal på olika sätt. För barn är det större skillnad mellan talen 1 och 2 än mellan 101 och 102 eftersom de ser talen logaritmiskt, alltså i termer av hur stor skillnad i procent det är mellan talen. På en logaritmisk tallinje är avstånden mellan talen större i början och minskar sedan. En femåring som ska höfta var talet femton ligger på en skala mellan noll och hundra placerar det därför ofta strax till höger om mitten.
I skolan tränas man däremot att förstå talen linjärt, att talen ska växa i storleksordning från vänster till höger med samma avstånd. Att skillnaden mellan 1 och 2 och 101 och 102 är detsamma blir här tydligt, det är bara ett hack emellan.
Nu visar forskning gjord av Stanislas Dehaene vid Collège de France i Frankrike och Dror Dotan vid Tel Aviv University i Israel att det här medfödda mattesinnet är aktivt livet ut och konkurrerar med det inlärda linjära taltänket.
Forskningen visar också att det medfödda talsinnet även kan hantera tvåsiffriga tal, något som man hittills ansett kräva ett linjärt tänkande. Forskarna lät följa fingerrörelserna hos ett antal testpersoner som på en iPad skulle markera var ett visst tal låg på en tom tallinje med ändpunkterna noll och fyrtio. Det visade sig att testpersonernas fingrar för ett kort ögonblick, några hundra milli­sekunder, rörde sig i den riktning som det medfödda proportionerliga talsinnet skulle ha valt att placera talet, innan fingret drogs tillbaka och markerade rätt plats på tallinjen. Trots plugget upphör vi alltså aldrig att tänka som ett barn när det kommer till matte.

 

Material från
Allt om Vetenskap nr 4 - 2014

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter