Bekämpningsmedel slår ut bisamhällen

Naturliga bisamhällen kan vara i fara. Omkring vart tredje bisamhälle har kollapsat världen över.

Naturliga bisamhällen kan vara i fara. Omkring vart tredje bisamhälle har kollapsat världen över.

Under senare år har bisamhällen över hela världen varit hårt ansatta av massdöd och forskarna har gett fenomenet etiketten CCD – Colony Collaps Disorder. I snitt har vart tredje bisamhälle kollapsat och vid enskilda tillfällen har upp emot 80 procent av bina dött. Nu visar en i skrivande stund ännu opublicerad studie vid amerikanska jordbruksdepartementet att det möjligen kan vara bekämpningsmedel som är boven i dramat. Så kallade neonikotinoider började användas på 1990-talet som ersättning för de kontroversiella organiska fosfaterna, och man har nu funnit en koppling mellan dessa bekämpningsmedel och en rubbning i binas immunförsvar, vilka också i extremt låga doser gjort dem mottagliga för allehanda infektionssjukdomar. Teorin står dock inte oemotsagd, ämnet är känsligt inte minst för att stora ekonomiska intressen är inblandade och sista ordet har säkert ännu inte sagt.

Material från
Allt om Vetenskap nr 3 - 2011

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter