Bevisa Pytagoras sats med vatten

För en rätvinklig triangel gäller att summan av kvadraten på kateterna är lika med kvadraten på hypotenusan. Bland geometriska lagar är det nog den mest kända satsen, och har man lyckats undvika den i grundskolan så är det skickligt. Men alla kanske inte ser framför sig exakt vad det betyder. Det går dock att åskådliggöra på många sätt - till exempel med vatten.

Material från
Allt om Vetenskap nr 11 - 2017

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter