Bindningar i vatten

Vad händer med de kemiska ­bindningarna i vatten när du kokar det?

Vätebindningarna mellan vattenmolekylerna bryts då vatten kokar, men de kemiska bindningarna (blå) mellan vattenmolekylernas atomer förblir intakta.

Vätebindningarna mellan vattenmolekylerna bryts då vatten kokar, men de kemiska bindningarna (blå) mellan vattenmolekylernas atomer förblir intakta.

Vatten i flytande form hålls ihop av så kallade vätebindningar, som är kemiska bindningar som verkar mellan molekylerna. När vatten kokar bryts vätebindningarna mellan vattenmolekylerna och det bildas vattenånga, bestående av obundna ­vattenmolekyler.

Eftersom varje vattenmolekyl kan vara sammanbunden med upp till fyra andra via vätebindningar har vatten en relativt hög kokpunkt.

De kemiska bindningarna mellan de atomer som vattenmolekylerna består av är mycket starkare än bindningarna mellan molekylerna, så dessa bryts inte då vatten kokar.

Material från
Allt om Vetenskap nr 3 - 2017

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter