Bjässar och småttingar riskerar att dö ut

Risken för att utrotas ökar ju större en djurart är - och ju mindre den är. En i sammanhanget lagom storlek ökar förutsättningarna för att få finnas kvar på jorden. Bild: Oliver Day, Oregon State University

Risken för att utrotas ökar ju större en djurart är - och ju mindre den är. En i sammanhanget lagom storlek ökar förutsättningarna för att få finnas kvar på jorden. Bild: Oliver Day, Oregon State University

Den som är väldigt stor lever farligt. Den som är mycket liten riskerar också att gå under. Allra säkrast är att ha en precis lagom storlek.

Den slutsatsen dras i en artikel i Proceedings of the National Academy of Sciences där forskarna utifrån att mäta över 27 000 ryggradsdjurs kroppsvikt bedömt hur stor sannolikheten är att de ska dö ut.

När det gäller stora djur är människan det stora hotet. Vi dödar för mat, troféer och nöje. Runt 90 procent av alla rödlistade ryggradsdjur med en vikt på över 1 kg hotas just på grund av mänsklig jakt eller fiske. Pigghajen har nästan utrotats i svenska vatten på grund av sitt åtråvärda kött.

Små djur under 77 gram är däremot inte så intressanta för oss att äta upp, men däremot påverkas de kraftigt av att deras habitat försvinner eller förstörs. Exempel på svenska smådjur som hotas just av detta är sandödlan och flera fladdermusarter.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter