Blodprov kan upptäcka cancer

Snart kan det vara möjligt att göra träffsäkra screening-undersökningar för flera olika sorters cancersjukdomar samtidigt. CancerSEEK söker efter typiska cancermutationer i dna samt särskilda proteiner i blodet och kan identifiera var tumören sitter. Bild: Elizabeth Cook and Kaitlin Lindsay

Snart kan det vara möjligt att göra träffsäkra screening-undersökningar för flera olika sorters cancersjukdomar samtidigt. CancerSEEK söker efter typiska cancermutationer i dna samt särskilda proteiner i blodet och kan identifiera var tumören sitter. Bild: Elizabeth Cook and Kaitlin Lindsay

Prognosen att överleva en cancersjukdom är högre ju tidigare cancern upptäcks. Nu meddelar forskare bakom en artikel i Science att de lyckats utveckla en metod som gör det möjligt att upptäcka åtta olika vanliga cancertyper med hjälp av ett blodprov. CancerSEEK, som testet heter, används för att hitta cancermutationer i dna samt proteiner från cancerceller som cirkulerat ut i blodet. I dagsläget kan testet användas för att upptäcka cancer i äggstockar, lever, magsäck, bukspottkörtel, matstrupe, tjock- och ändtarm, lungor och bröst. I snitt var träffsäkerheten 70 procent. Men när det gällde att påvisa äggstockscancer som ofta upptäcks för sent för att kunna botas var siffran hela 98 procent. Lika framgångsrik är metoden inte för att hitta bröstcancer där endast en tredjedel av fallen hittades, men tanken är att metoden ska kunna utvecklas.

Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen hos kvinnor och överlevnaden har stigit markant jämfört med några decennier sedan. En annan studie publicerad i Genome Medicine ger hopp om att det i framtiden ska gå att upptäcka de dödligaste varianterna av sjukdomen upp till ett år tidigare än dagens metoder tillåter. Forskarna har upptäckt att det redan i ett tidigt stadium hos dödlig bröstcancer förekommer onormala mönster av dna-metylering på ett visst ställe i arvsmassan. De går att se i blodserum redan långt innan cancern kan diagnostiseras på traditionellt sätt. 

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter