Bondelivet gjorde oss till miljöbovar

Människans miljöförstöring började för många tusen år sedan. Metallutvinning var en stor källa till utsläpp av bly i atmosfären. Bild: SPL

Människans miljöförstöring började för många tusen år sedan. Metallutvinning var en stor källa till utsläpp av bly i atmosfären. Bild: SPL

Att människor skadar miljön är inget nytt problem. I borrprov från Döda havet har forskarna bakom en studie i Global and Planetary Change tittat tillbaka på de senaste 20 000 åren och sett hur människan redan för 11 500 år sedan började sätta avtryck i de geologiska lagren. Det var då hon gick från att vara jägare-samlare till att bli bofast, odla spannmål och hålla sig med boskap. Antalet människor ökade då kraftigt, skogar höggs ner för att ge plats för åkrar och betande tamdjur och betet fick antalet vilda växter att minska. Allt det här ledde till ökad erosion och regnvatten och floder förde med sig sedimentet ner i Döda havet där det ansamlades. Forskarna såg en trefaldig ökning av finkornig sand i sedimenten från och med den här tiden vilket inte kan förklaras på annat sätt än mänsklig aktivitet.

Luftkvaliteten är ett annat problem vi tampas med idag, men eländet började faktiskt redan för 2 000 år sedan, visar studie av en iskärna från Alperna och historiska data om digerdöden 1349-1353. Studien som publicerats i GeoHealth har kommit fram till att metall­utvinning och smältning har förgiftat atmosfären i tusentals år och inte alls bara sedan den industriella revolutionen började på 1600- och 1700-talen. Enligt studien förekom ursprungligen inte alls giftigt bly i luften, vilket motsäger tidigare antaganden. Men för 2 000 år sedan och utan avbrott fram till idag påträffas det.

En markant minskning i utsläppen syns under åren då digerdöden härjade. På vissa platser i Europa strök upp till hälften av alla människor med och lokalt upphörde gruvdriften tillfälligt när arbetskraft saknades. Det finns ytterligare några dippar i blyutsläppen i atmosfären, bland annat 1460, troligen orsakad av en pandemi, 1885 på grund av ekonomisk kris och under 1970-talet då blyad bensin fasades ut.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter