Bookmark and Share

Bordtennisboll?

Vad är en bordtennisboll gjord av?

Av tradition har bordtennisbollar alltid tillverkats av celluloid, trots att detta material är mycket lättantändligt och även i viss mån instabilt. Celluloid är cellulosanitratplast som har gjorts mjukare med hjälp av kamfer. Den uppfanns 1856 och räknas som den första termoplasten. Celluloid är billig, genomskinlig och lätt att färga och forma. Mest känd är celluloiden förmodligen för att den förr användes till fotografisk film.

I stadgarna för ITTF, International Table Tennis Federation, slås det fast att en bordtennisboll ska vara 40 mm i diameter och väga 2,7 gram. Den ska vara gjord i celluloid eller någon liknande plast, vara vit eller orange, samt matt. För att godkännas av ITTF måste bordtennisbollar genomgå en serie tester vad gäller vikt, diameter, studs, symmetri, hårdhet och färg. ITTF uppmuntrar framtagandet av nya material med egenskaper som är identiska med eller liknande celluloidens, men det har visat sig svårt att hitta sådana.

FRÅGA ALLT OM VETENSKAP!

Fler nyheter

Vi pratar med Staffan Davidsson

teknologie doktor vid Luleå tekniska universitet som har undersökt möjligheten till anpassningsbara bilar?

Vad är en anpassningsbar bil?– I min avhandling beskriver jag hur informationen i bilen kan anpassas efter förarens mentala arbetsbelastning, var bilen befinner sig, hur trafiken ser ut, förarens kunskap och ålder men faktiskt också efter förarens personlighet. Föraren kan behöva olika...

Solceller i sprejform

Det ska vara enkelt, snabbt och billigt att sätta upp solfångare, resonerar ­Illan Kramer vid ­University of Toronto. Så ­varför inte spreja på dem på hustaket, flygplansvingen eller ­surf­plattan?  Han och hans kollegor beskriver i flera vetenskapliga artiklar hur det är fullt...

Smarta fönster

Problemet kanske inte känns så överhängande nu under vintern – men sommartid kan stora glasrutor göra ett hus olidligt hett. Tänk om fönstret istället självmant kunde känna av den gassande solen och skärma av ljusinsläppet och låta huset förbli svalt? Just sådana fönster har...

Vem var Robert Hoffstadter?

Robert Hofstadter var en amerikansk fysiker som föddes 1915 och avled 1990. Han uppfann 1948 en förbättrad scintillationsräknare för att studera gammastrålning.Efter att 1950 ha blivit professor i fysik vid Stanford University använde Hofstadter också spridning av energirika elektroner...

Vinkelrät reflektion

Jag undrar hur man får ljus att reflekteras 90 grader?

Genom att placera en spegel i 45 graders vinkel i förhållande till ljusets ursprungliga riktning.

Universums komprimerade volym

Om man tog bort alla attraherande och repellerande krafter och komprimerade all känd massa i universum, hur stor skulle volymen då bli?

1 000 000

James Webb-teleskopet kommer då det skjuts upp att vara utrustat med en solsköld med solskyddsfaktor 1 000 000 för att se till att de infraröda instrumenten hålls kalla.

Kodlås

Hur många öppningskombinationer kan en fjärrkontroll till en personbil ha?

De fjärrkontroller som används för att låsa och låsa upp moderna bilar innehåller en radiosändare. När man trycker på en knapp sänds en kod till en mottagare i bilen. Koden innehåller en säkerhetskod som skapas av ett datorchip i fjärrkontrollen, och en funktionskod som talar om...

Vem var Villehad Forssman

Villehad Henrik Forssman var en svenskfödd flygplanskonstruktör som levde mellan 1884 och 1944. Forssman, som växte upp i nuvarande Lettland, tog 1910 examen i maskinteknik vid Rigas polytekniska institut, där han konstruerade ett luftskepp åt den ryska militären.1910 flyttade han till...

Genterapi mot dövhet

2008 publicerade ni en nyhet om att forskare vid Oregon Health and Science University i Portland i USA lyckats implantera genen Atoh1 i innerörat på möss och därigenom fått celler utan sensorer att omvandlas till fungerande hårceller­. Nya kliniska försök för att utveckla en metod lämpad för människor var på gång. Har ni fler nyheter om detta?

Vad är fältstjärna?

Inom astronomin är en fältstjärna en stjärna som på himlen ligger nära ett annat astronomiskt objekt som observeras, men som inte tillhör själva objektet utan befinner sig antingen närmare eller längre bort från oss.

Dinosauriesjukdomar

Hur vanligt var det med sjukdomar under dinosauriernas tid?

Efter att ha studerat fossila fynd har forskarna kunnat dra slutsatsen att sjukdomar ser ut att ha varit en ganska ovanlig företeelse bland dinosaurierna. De var emellertid inte helt förskonade. Till exempel har tecken på att de drabbades av parasiter hittats i fossiliserad avföring. Enstaka...

Jordbävningsfrekvens

Har jordbävningarna ökat under 1900-talet?

Även om man lätt kan få intrycket av att världen drabbas av allt fler jordbävningar konstaterar USGS (United States Geological Survey) att antalet jordbävningar med en magnitud över 7,0 har varit i stort sett konstant sedan början av 1900-talet.Varje år förväntas det inträffa omkring...

Ett första steg i koloniseringen av rymden:

städer i omloppsbana runt jorden

Det blir allt trängre på jorden och inte lätt att hitta ny mark. Än så länge är det knappast någon panik, vi människor får plats ännu en tid. Men på sikt kommer vi att behöva mer utrymme. Och då riktas blickarna uppåt, bort från jorden.
Enkla bosättningar på Mars har diskuterats länge, men det första steget kanske inte alls behöver bli så långt. Städer i omloppsbana runt jorden är ett betydligt enklare projekt.

Pillerdrönare

Vad gör du om du befinner dig på en ö mitt ute i Nordsjön och får blixtrande migrän men saknar värktabletter? Jo, du beställer en leverans med pillerdrönare. Den möjligheten finns i alla fall på den långsträckta tyska badön Juist i södra Nordsjön. Det tyska transportföretaget DHL...

Tumme med mobilen

Nu när mobilerna blir allt större räcker snart tummarna inte till. Ett japanskt företag, Thanko, har därför tagit fram en tumförlängare i silikon som träs på tummen och gör den 15 millimeter längre. Eller vad sägs om en lösnäsa istället? Den engelske konstnären Dominic Wilcox...

Undervattensfarkost i rymden

Det är inte bara torra ökenplaneter som Mars som astronomerna vill utforska. Tänk om det exempelvis skulle kunna finnas liv i de stora istäckta saltvattensjöarna man tror finns på Jupiters måne Europa? Mycket talar för att det finns tillräckligt med syre där för att kunna rymma någon...

Bil utan förarsäte

År 2030 kommer vi att kunna köpa bilar som är så automatiska att de inte ens kommer att ha mänsklig framförning av fordon som tillval.Det ansåg i alla fall deltagarna på 2014 års symposium för automatiserade bilar i San Fransisco i en enkätfråga.

Revolutionerande robotarm

Arm- och benproteser har visserligen kunnat styras via nervimpulser tidigare, men de har varken varit särskilt bekväma eller fungerat helt tillförlitligt. Men förra året blev en man som för tio år sedan förlorade sin högerarm världens första människa att få en protes med permanent...

Krockosäkra Google Glass

I Sverige finns sedan 1 december 2013 en rätt så luddig lag om att man inte får använda mobiltelefon i bilen om det inverkar ”menligt” på ens bilkörning. Till skillnad från i övriga EU är det inte förbjudet att använda mobil utan handsfree när man kör, inte heller att sms:a eller...

Sidor