BRA ATT VETA...

... om öron

Det som syns av våra öron, de stärkta hudflikarna utanför huvudet, är den minst viktiga för hörseln. Men de har en sofistikerad funktion.
För låga frekvenser fungerar de som en enkel parabolantenn. För högre ljud kan de stänga ute störande övertoner genom att skapa en liten fördröjning mellan ljudvågornas passage in i hörselgången. Fördröjningen ger en utsläckningseffekt av vissa frekvenser, precis som ett filter i en avancerad ljudanläggning.

Alla ryggradsdjur, från fiskar till fladdermöss, har samma grundkonstruktion av sina hörsel­organ. Men däggdjuren är ensamma om den komplicerade varianten med tre ben i mellan­örat (hammaren, städet och stigbygeln). De två extrabenen är ödlornas gamla käkben som fått en ny funktion.

Öronen är extremt viktiga för att vi ska orientera oss i omgivningen. Undermedveten information i form av svaga ljud, rumsklanger och ekon med mera är centrala för vår bild av omvärlden.
Det är därför som de flesta omedvetet skruvar ner ljudet på bilradion när vi inte är säkra på att hitta rätt, tror en del forskare. Vi vill liksom höra prasslet i löven, och vindens sus när vi letar oss fram.

Insekter har inga öron. Men de kan många gånger höra otroligt bra. De har ofta trumhinneliknande organ på olika ställen på kroppen. Det finns flugor som kan registrera fördröjningar i ljudets mottagning på miljondelar av sekunder, och därmed snabbt avgöra varifrån ljudet kommer.
Spindlar känner vibrationer i hårstrån på benen istället.

Material från
Allt om Vetenskap nr 1 - 2010

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter