BRA ATT VETA...

... om temperatur

Temperatur är som bekant ett mått på hur varmt något är. Men när man tittar i mikroskala är det istället ett mått på den genomsnittliga rörelseenergin hos en partikel i ett system, till exempel en gas.
Ur ett större perspektiv är temperatur den egenskap som bestämmer i vilken riktning som värme rör sig mellan två objekt som har kontakt. Den rör sig alltid från den varmare till den kallare kroppen. Om ingen värme flödar, då har de två samma temperatur. Enkelt.

Anders Celsius hundragradiga temperaturskala från 1740-talet har visat sig hålla även för den nya tidens krav. En av de viktigaste orsakerna är att Celsius gjorde mycket exakta mätningar av lufttrycket, som ju direkt påverkar en av skalans definitioner: vattnets kokpunkt vid 100 grader.
Men, som de flesta vet, så placerade Celsius fryspunkten vid hundra grader istället. Det lär ha varit Linné som vände på steken, när han började använda Celsius termometrar i sina växthus i Uppsala.

Den högsta temperaturen vi har hittat i universum finns i nebulosan NGC 2440, i stjärnbilden Akterskeppet på den södra stjärnhimlen. Mitt i nebulosan finns en vit dvärg­stjärna med en yttemperatur på 200 000 grader Celsius. Det är 30 gånger hetare än vår sol.

Material från
Allt om Vetenskap nr 1 2009

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter