Bra att veta om konsten att förutspå jordbävningar

En kvinna bredvid sitt hem som förstörts av en jordbävning i Bhaktapur. Bild IBL

En kvinna bredvid sitt hem som förstörts av en jordbävning i Bhaktapur. Bild IBL

Utifrån historiska och geologiska data går det att med ganska stor säkerhet förutsäga var kraftiga jordbävningarna kommer att ske och till och med beräkna den maximala magnituden, men att ange exakt när de ska inträffa är värre.

Detta är ett område det forskas intensivt på och det finns en del lovande studier, bland annat från Stockholms universitet. Där har geologer kunnat konstatera att på norra Island förändrades grundvattnets kemiska sammansättning några månader innan två större skalv, vilket tros bero på att spänningarna i berggrunden som byggts upp orsakat sprickor som tillät olika grundvattensystem att blandas.

Även på andra platser på jorden har förändringar i grundvattnets kemi, och även temperatur och nivå, ibland observerats före ett skalv, men långt ifrån alltid.

På Luleå tekniska universitet har ­forskare via satellitmätningar upptäckt att även temperaturökningar i snötäcken kan vara en indikation på att ett jordskalv ska ske inom de närmaste tre veckorna. Sådana i övrigt oförklarliga temperaturökningar i snön såg de i samband med tre olika skalv i Nepal, Chile och Afghanistan.

Satelliter används även för att studera ­mikroskalv som kan ge ett hum om när en större jordbävning är på väg. De kan också avläsa elektromagnetiska förändringar som sker i jonosfären ovanför de områden där berggrunden håller på att brista.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter