FORSKARTVIST I POLEN

CHOPINS HJÄRTA KAN AVSLÖJA ORSAKEN TILL HANS DÖD

Det enda kända fotografiet av Frédéric Chopin, taget året innan hans död 1849.

Det enda kända fotografiet av Frédéric Chopin, taget året innan hans död 1849.

I Polen har en strid blossat upp. Ska Frédéric Chopins hjärta utsättas för en dna-test eller ej? Den polsk-franske pianisten och kompositören dog vid 39 års ålder och begravdes på kyrkogården Pere Lachaise i Paris, men hjärtat fördes 1849 hem till Warszawa av äldre systern Ludwika och där i Det heliga korsets kyrka har det sedan dess haft sin plats.

Det är bevarat i en vätska som förefaller vara cognac (!) och vid den senaste medicinska granskningen kort efter 2:a världskrigets slut befanns det vara väl bibehållet. Nu vill emellertid forskarna granska det igen och utföra dna-test.

Det har tidigare antagits att Frédéric Chopin dog i tbc, men alltfler tvivlar nu på detta och istället väcks hypotesen att det var ett livslångt lidande i cystisk fibros som ledde till hans död. Wojciech Cichy, Polens ledande specialist på lungsjukdomen, menar att symptomen stämmer­ väl överens med vad som är känt om Chopins hälsotillstånd. Han andades ansträngt och väsande, hostade mycket och var som vuxen klart underviktig med endast dryga 40 kilo till sina 170 cm. Chopin hade en romans med franska författarinnan George Sand, men han efterlämnade inga barn vad man vet, vilket kan tyda på sterilitet, och han dog före 40, vilket var vanligt för cystisk fibros-patienter vid denna tid.

Det är anledningen till att professor Cichy vill ta prover från det i sprit bevarade hjärtat. Men han får mothugg från flera håll. Grzegorz Michalski, i spetsen för Nationella Fredric Chopin-Institutet, anser att risken för att kvarlevan ska förstöras är för stor.

Material från
Allt om Vetenskap nr 10 2008

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter