Därför ändrar löven färg på hösten

På hösten, när lövträdens interna solklocka larmar, försvinner klorofyllet från växternas blad. Bladen färgas av de kvarvarande gula pigmenten och det röda pigment som nybildas. Exakt vilka gener som bidrar till processen har man hittills inte vetat, men det har en grupp Umeåforskare nu tagit reda på.

De olika pigmenten i ett blad är bundna till olika proteiner. Huvuddelen av klorofyllet, som ger växterna sin gröna färg, är bundet till proteinet LHCII.

I vårt klimat förlorar lövträden sina blad på hösten och för att ingen näring ska gå förlorad försöker trädet ta till sig alla aminosyrorna innan de försvinner när bladen ramlar av. Detta görs genom att bryta ner LHCII-proteinet till aminosyror som sedan kan lagras i trädets stam, grenar och rötter. Dessa aminosyror kan sedan återanvändas som byggstenar i nästa års blad. Det är även proteiner, så kallade proteaser, som tar hand om nedbrytningen och för att hitta exakt vilket som bryter ner klorofyllet modifierade forskarna generna i modellväxten backtrav. De plockade bort olika proteaser för att se vad som hände med nedbrytningen och fann att de löv som saknade proteaset FtsH6 inte gulnade då proteinet LHCII inte bröts ner.

Material från
Allt om Vetenskap nr 9 2005

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter