Därför blev jordbävningen i Indiska oceanen så kraftig

Tsunamin slår in över turistområdena i Thailand på ­annandag jul 2004. Bild: IBL

Tsunamin slår in över turistområdena i Thailand på ­annandag jul 2004. Bild: IBL

Annandag jul 2004 inträffade en av tidernas värsta naturkatastrofer. En jordbävning med en magnitud på 9,2 inträffade utanför Sumatras kust och en förödande tsunami bildades. Den fortplantade sig över hela Indiska oceanen och skördade mängder av liv där den träffade land. Minst 250 000 människor omkom i katastrofen, däribland 543 svenskar.

Nu försöker geologerna ta reda på hur jordbävningen kunde bli så kraftig och hur ofta liknande händelser skett. Själva området är en subduktionszon, det vill säga en plats där två av jordens tektoniska plattor kolliderar och den ena sjunker ner under den andra. Det är runt sådana platser de allra kraftigaste jordbävningarna inträffar, sådana som kan utlösa tsunamis.

Som en del i International Ocean Discovery Program har forskare borrat sig 1,5 kilometer ner i den nedsjunkande plattan för att få en bättre bild. De såg att sediment som transporterats ut i havet av floder från Himalaya och Tibetanska högplatån kan vara en starkt bidragande orsak till att skalvet blev ett av de kraftigaste som hittills uppmätts.

Med tiden har lagren av sediment nära Sumatra växt till 4-5 kilometers tjocklek och det har skapat ett enormt tryck inne i sedimentlagren. Redan innan plattan sjunkit ner under den andra plattan har det ökande trycket gjort att temperaturen inne i sedimentpacken blivit så hög att den torkat ut helt inuti. Normalt anses inte detta ske förrän plattan tryckts ner under den andra plattan.

Nära Banda Aceh har geologerna funnit en grotta som kan avslöja traktens tsunamihistoria under 5 000 år. De ljusa banden i sedimentet är sand avsatta av tsunamis och de mörka utgörs av organiskt material, främst fladdermus­spillning. Bild: Earth Observatory of Singapore

Nära Banda Aceh har geologerna funnit en grotta som kan avslöja traktens tsunamihistoria under 5 000 år. De ljusa banden i sedimentet är sand avsatta av tsunamis och de mörka utgörs av organiskt material, främst fladdermus­spillning. Bild: Earth Observatory of Singapore

Resultatet av det höga trycket och uttorkningen blir ett mycket starkt stenmaterial, vilket gör att rörelsen blir ­grundare och sker över en större yta när jordbävningen inträffar. Och det kan skapa mycket kraftiga jordbävningar med enorma tsunamis som följd.

En annan upptäckt som det berättas om i Nature Communications handlar om en havsgrotta i Indonesien, nära Banda Aceh, som totalförstördes vid katastrofen 2004. I den har ett forskarteam funnit spåren efter 5 000 år av tsunamis vilka sträcker sig så långt tillbaka som 7 900 år och sedimentlagren är intakta ända fram tills för 2 900 år sedan. Allt senare sediment spolades bort av tsunamin 2004.

Och det är en rätt skrämmande historia geologerna kunnat utläsa. De fann lämningar efter elva stora tsunamis som utlösts av jordbävningar längs den 5 500 kilometer långa förkastningslinjen som sträcker sig från Burma till sydvästra Sumatra. Under de 5 000 åren var två årtusenden befriade från tsunamis. Å andra sidan kunde man se att under ett århundrade hade inte mindre än fyra tsunamis slagit in mot kusten.

Fakta: 
Tsunami
En jordbävning i en subduktionszon kan ge upphov till en tsunami när havsbotten rör sig vertikalt. Bild: IBL

En jordbävning i en subduktionszon kan ge upphov till en tsunami när havsbotten rör sig vertikalt. Bild: IBL

Tsunami är ett japanskt ord och betyder hamnvåg. Ute till havs märks de knappt, men när de når grundare vatten bromsas de in och ökar snabbt i höjd. Till skillnad från vanliga vinddrivna vågor har tsunamivågor kontakt med havsbotten även ute på riktigt djupt vatten, vilket gör att de för med sig mycket stora mängder vatten även om vågen på ytan bara är några decimeter hög. Tsunamivågor till havs är också extremt­ snabba – uppemot 1 000 km/h kan de röra sig i.
Förutom jordbävningar kan även undervattensskred, våldsamma vulkanutbrott och asteroidnedslag orsaka tsunamis. 

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter