Därför blir du sjuk av stress

Sönderstressad? Enligt ny forskning kan en förklaring till att vi blir sjuka vid hård press vara en signalmolekyl som fäster på immunförsvarets mastceller och säger åt dessa hur de ska försvara kroppen. Om receptorn blockeras blir vi inte alls sjuka i samma utsträckning – åtminstone gäller det för möss.

Sönderstressad? Enligt ny forskning kan en förklaring till att vi blir sjuka vid hård press vara en signalmolekyl som fäster på immunförsvarets mastceller och säger åt dessa hur de ska försvara kroppen. Om receptorn blockeras blir vi inte alls sjuka i samma utsträckning – åtminstone gäller det för möss.

Det är ingen nyhet att stress kan göra oss sjuka, men frågan är vad som egentligen händer i kroppen när vi utsätts för hård press.

Forskare i USA har visat att proteinet kortikotropinfrisättande faktor (CRF1) som frigörs vid stress sänder signaler till immunförsvarets så kallade mastceller och på så sätt tar kontrollen över hur de försvarar kroppen.

Mastcellerna blir högaktiva i stressiga situationer, som kampen om att få livspusslet att gå ihop eller vid sjukdom. Vid sådana tillfällen säger CFR1 till mastcellerna att frigöra kemiska substanser som kan leda till inflammation och allergiska sjukdomar såsom irritabel tarm (IBS), astma, livshotande födoallergier och autoimmuna sjukdomar som SLE.

Mastcellerna bildar bland annat histamin som under normala förhållanden hjälper kroppen att göra sig av med allergener genom att skapa en allergisk reaktion. Hos en person som lider av allvarlig allergi eller befinner sig under mycket stress kan effekten förstärkas och symtomen bli svårare. I värsta fall kan det leda till anafylaktisk chock och till och med döden.

I försök med möss som saknade CRF1-receptorn på mastcellerna upptäckte forskarna att de bildade betydligt mindre histamin. Jämfört med de normala ­mössen som hade CRF-receptorer uppmättes 54 procent minskad risk att bli sjuk av allergisk stress och hela 63 procent mindre risk att däckas av psykisk stress. Forskarna tror att deras studie kan öppna dörrar för helt nya sätt att behandla folksjukdomar som astma och IBS.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter