Därifrån kan utomjordingar se oss

Bilden visar var planetpassager framför solen kan observeras utifrån rymden. Varje linje är en planet. Den blå linjen representerar jorden och varifrån vi skulle kunna upptäckas. Bild: 2MASS / A. Mellinger / R. Wells

Bilden visar var planetpassager framför solen kan observeras utifrån rymden. Varje linje är en planet. Den blå linjen representerar jorden och varifrån vi skulle kunna upptäckas. Bild: 2MASS / A. Mellinger / R. Wells

Om utomjordingar med samma tekniska förutsättningar som vi, satt på en planet någonstans ute i universum och försökte kartlägga vårt solsystem - vad skulle de då se? Skulle de kunna upptäcka alla våra planeter med hjälp av transitmetoden, det vill säga observera ljusskiftningar hos solen som uppstår när en planet passerar framför den? Det är en fråga som forskare bakom en artikel i Monthly Notices of the Royal Astronomical Society har intresserat sig för.

De fann att av de tusentals kända exoplaneter vi hittills upptäckt finns det 68 stycken varifrån en eller två av våra planeter i vårt solsystem skulle kunna upptäckas. Från nio av exoplaneterna skulle jorden kunna observeras.

Transitmetoden har använts för att upptäcka otaliga exoplaneter. Om man vänder på det och tänker sig att jorden kan upptäckas från en exoplanet så måste den först och främst ligga i linje med det plan som jordens färd runt solen utgör. Det utrymme som finns att spela på kallas transitzon - så fort jorden inte avtecknar sig mot solen är man utanför den zonen. Hittills har man hittat nio planeter som befinner sig i jordens transitzon, men det finns sannolikt många gånger fler.

Transitmetoden har använts för att upptäcka otaliga exoplaneter. Om man vänder på det och tänker sig att jorden kan upptäckas från en exoplanet så måste den först och främst ligga i linje med det plan som jordens färd runt solen utgör. Det utrymme som finns att spela på kallas transitzon - så fort jorden inte avtecknar sig mot solen är man utanför den zonen. Hittills har man hittat nio planeter som befinner sig i jordens transitzon, men det finns sannolikt många gånger fler.

Problemet är bara att alla de här 68 världarna saknar förutsättningar för liv som vi känner det, så det är osannolikt att någon eller något skulle sitta där och spana efter oss. Däremot uppskattar forskargruppen att det borde finns ungefär tio hittills oupptäckta exoplaneter som skulle kunna hysa liv och som borde kunna se oss om de nu hade tillgång till samma teknik som vi.

Lättast att observera borde stenplaneterna Merkurius, Venus, jorden och Mars vara. De befinner sig närmare solen än de avsevärt mycket större gasjättarna utanför Mars och ger därför ett tydligare avtryck.

Men sannolikheten att en utomjording skulle kunna få syn på en av våra planeter är bara 1 på 40. Att finna två planeter skulle vara tio gånger svårare och att hitta tre skulle vara ytterligare tio gånger svårare. 

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter