"Om arternas uppkomst" - vände upp-och-ned på vår världsbild:

DARWIN - EVOLUTIONSTEORINS FADER

Från encelliga till flercelliga varelser. Från havet till land. Från enkla varelser till däggdjuren.
Livet på vår planet har varit en lång kedja av utveckling – en utveckling som kommer att pågå så länge livet finns.

HMS Beagle avmålad vid Sydamerikas kust. Det var resan med Beagle som inspirerade Darwin till evolutionsteorin. Expeditionen utforskade huvudsakligen Sydamerikas kust och samlade in geologiska, meteorologiska och hydrologiska data. Genom sina observationer märkte Darwin att några fossiler var märkbart lika organismer som fortfarande levde i samma område.

HMS Beagle avmålad vid Sydamerikas kust. Det var resan med Beagle som inspirerade Darwin till evolutionsteorin. Expeditionen utforskade huvudsakligen Sydamerikas kust och samlade in geologiska, meteorologiska och hydrologiska data. Genom sina observationer märkte Darwin att några fossiler var märkbart lika organismer som fortfarande levde i samma område.

Charles Darwin (1809-1882), brittisk naturvetare som studerade såväl medicin som teologi, men intresserade sig mest för natur­vetenskap.

Charles Darwin (1809-1882), brittisk naturvetare som studerade såväl medicin som teologi, men intresserade sig mest för natur­vetenskap.

För 200 år sedan föddes Charles Darwin­. För 150 år sedan kom ”Om arternas uppkomst” ut. Boken blev banbrytande. Darwin föreslog att evolutionen utlöstes av naturligt urval, en process där individer vars egenskaper är bäst anpassade till omgivningen överlever medan de med sämre lämpade egenskaper dör ut.

Darwins teorier var oförenliga med den dåvarande uppfattningen – att de olika arterna var resultatet av skapelsen och att de varit oförändrade sedan dess. En konflikt med kyrkan var given. Darwins motståndare var många och debatten hamnade i många fall långt utanför det vetenskapliga området, Darwin häcklades i vissa tidningar och några av dåtidens karikatyrtecknare gjorde vad de kunde för att få honom­ att framstå som en löjlig figur.

Idag är Darwins ”Om arternas uppkomst” betraktad som det fundamentala arbetet om evolutionär biologi. Darwin ändrade synen på biologi. Han ökade också klyftan mellan vetenskap och religion. Och trots att 150 år gått sedan publiceringen finns motsättningen i viss utsträckning fortfarande kvar.

Darwin är ett utmärkt exempel på Thomas Edisons bevingade ord: ”att vara ett geni är en procent inspiration och nittionio procent svett”. Han tillbringade årtionden med att undersöka naturens värld, formulerade preliminära teorier och dubbelkontrollerade fakta innan ”Om arternas uppkomst” publicerades.

 

Porträtt av Charles Darwin när han var runt 20 år. Hans tankar och idéer om evolutionsteorin gick helt emot kyrkans uppfattning om människans ursprung men Darwins teori har nu i stort sett accepterats världen över.

Porträtt av Charles Darwin när han var runt 20 år. Hans tankar och idéer om evolutionsteorin gick helt emot kyrkans uppfattning om människans ursprung men Darwins teori har nu i stort sett accepterats världen över.

Smet från sina studier

Den 12 februari 1809 föddes Charles Robert Darwin, i Shrewsbury i Shropshire. Hans far var läkare och räknade med att sonen skulle följa i hans fotspår. Charles Darwin själv ansåg sig vara en rätt misslyckad skolelev och hade redan som liten ett intresse för naturen och det han kunde se där. Men faderns vilja gällde och vid 16 års ålder lämnade Darwin föräldrahemmet för att studera till läkare vid Edinburghs universitet.

Men han smet gärna ifrån sina medi­cinstudier och tillbringade mycket av sin tid vid flodmynningen Firth of Forth där han roade sig med att jämföra anatomiska likheter mellan marina däggdjur. Hans far blev upprörd när han insåg sonens bristande intresse för medicin och skrev in honom vid Cambridges universitet. Om inte sonen ville bli läkare, skulle han bli präst istället. Men Charles Darwin var om möjligt ännu mindre intresserad av den yrkesbanan. Naturen intresserade honom och det var biologiska studier han ville ägna sig åt.

Darwin beklagade sig brevledes till sin kusin William Darwin Fox. Det ledde till att Fox presenterade honom för pastor John Stevens Henslow, professor i botanik, som uppmuntrade Darwin att satsa på att studera geologi under de sista två terminerna vid universitetet­.

Om arternas uppkomst av Charles Darwin. Boken publicerades första gången 1859. Många vetenskapsmän anser att boken är fundamental i revolutionär biologi. Den lade fram teorin att tillväxten av arter utvecklas under tidens gång genom en process av naturligt urval.

Om arternas uppkomst av Charles Darwin. Boken publicerades första gången 1859. Många vetenskapsmän anser att boken är fundamental i revolutionär biologi. Den lade fram teorin att tillväxten av arter utvecklas under tidens gång genom en process av naturligt urval.

Obetalt arbete

Genom John Stevens Henslow erbjöds Darwin en plats på det brittiska forsknings- och expeditionsfartyget HMS Beagle. Arbetet son naturforskare på fartyget var obetalt, med det gav Darwin möjlighet att ägna sig åt det som intresserade honom. Efter många och långa diskussioner lyckades Charles Darwin övertala sin far att ge med sig. Den då 22-årige sonen fick segla iväg med HMS Beagle den 27 december 1831.

Det var den brittiska regeringen som sände iväg kapten Robert FitzRoy och HMS Beagle för att undersöka havet kring Sydamerika. Resan var planerad att ta cirka två år men det tog fem år då skeppet gjorde många extra stopp på hemvägen.

Darwin arbetade ständigt och led ofta av sjösjuka. Han skrev regelbundet till pastor Henslow och sände även prover till honom. I breven uttryckte Darwin gång på gång sin entusiasm för den nya värld han upptäckte.

Kemikalier och prover i Darwins arbetsrum i Down House. Kemikalierna inkluderar gift och konserveringsmedel vilka han använde för proverna han tog under sina resor. Darwin var ju också intresserad av geologi och några av kemikalierna vid bergsproverna kan ha använts för att testa deras sammansättning.

Kemikalier och prover i Darwins arbetsrum i Down House. Kemikalierna inkluderar gift och konserveringsmedel vilka han använde för proverna han tog under sina resor. Darwin var ju också intresserad av geologi och några av kemikalierna vid bergsproverna kan ha använts för att testa deras sammansättning.

Viktig dagbok

Darwin skrev dagbok under hela resan­. Han beskrev sina erfarenheter och antecknade sina observationer. Hans betraktelser av resan, som utgavs under namnet ”Voyage of the Beagle”, blev senare en otroligt populär bok och den etablerade Darwin som naturforskare. Dagboken innehöll även några av de idéer som han senare lade in i sin evolutionsteori.

Darwins observationer influerades av den skotske geologen Charles Lyells­ arbete. Darwin hörde först talas om Lyell genom kapten FitzRoy, som gav honom Lyells bok ”Principles of Geology” att läsa under resan. Boken föreslog att ”nuet är nyckeln till det förgångna” och förklarade hur landformer var resultatet av en gradvis process över en lång tidsperiod. 1832, när fartyget låg i St Jago, en av Cape Verde-öarna, såg Darwin ett framträdande band av krossade koraller och snäckor högt upp på de svarta lavaklipporna. Han tolkade detta med hjälp av Lyells tes. Korallerna kunde knappast befinna sig där om inte en höjning av landet hade inträffat. Efter­ fyra år, 1835, lämnade slutligen HMS Beagle sydamerikanska fastlandet och styrde kosan mot Galapagosöarna­.

 

Minnesplakett över Charles Darwin på Darwin Building, University College London.

Minnesplakett över Charles Darwin på Darwin Building, University College London.

Skillnad mellan öarna

Skeppet tillbringade bara fem veckor där, men Darwin arbetade så snabbt han kunde med att samla in så många djur, växter, insekter och reptiler som möjligt. Han märkte att härmtrastarna (Mimus thenca) skilde sig från en ö till en annan och han var noga med att etikettera dem. Han hörde från invånarna att formen på jättesköldpaddornas skal varierade beroende på vilken ö de kom från. Darwin misstänkte att variationerna kunde bero på att fartyg fört med sig sköldpaddor från andra ställen än Galapagosöarna. Iakttagelserna kom senare att visa sig betydelsefulla för Darwins teorier om evolutionen.

Efter kortare stopp i Australasien, Cocos Islands, Mauritius och Sydafrika, anlände Beagle äntligen hem igen i oktober 1836. Några månader senare kom Darwins första avhandling som visade att Sydamerikas landmassa sakta­ höjdes. Darwin donerade även 80 däggdjur och 450 fåglar till Londons­ zoologiska samfund.

Fåglarna analyserades av ornitologen John Gould, som meddelade att härmtrastarna som Darwin samlat var olika arter från de olika öarna snarare än olika varianter av en art. Han avslöjade också att de fåglar som Darwin angett som härmtrast, stenknäck och gärdsmyg egentligen var ”en serie av markfinkar som är så säregna att de format en helt ny grupp bestående av tolv nya arter”. Detta avslöjande var så förbluffande att det hamnade i nyhetstidningarna.

Darwin blev irriterad på sig själv över att han missat detta och ville nu undersöka vilka samband som fanns mellan fåglarna och deras öar, men hade tyvärr glömt att anteckna var någonstans på öarna han hittat dem.

Som tur var hade kapten FitzRoy och andra varit mer noggranna och genom att använda deras anteckningar, såg Darwin att fåglarnas unika karaktärer var som skräddarsydda för varje ö.

I början av 1837 hade Darwin funnit fler bevis för sambanden mellan arterna och deras placering. En zoolog bekräftade även att Galapagos jättesköldpaddor faktiskt var infödda, vilket fick Darwin att inse att formen på deras skal också var specifikt beroende på vilken ö de kom från. Analyser av de fossila prov som Darwin tagit hem visade att de utdöda arterna var besläktade med de levande arterna i samma område.

På grund av Darwins evolutionsteori, att vi människor härstammar från aporna, dök ett antal karikatyrer upp. Bland annat den här från 1871.

På grund av Darwins evolutionsteori, att vi människor härstammar från aporna, dök ett antal karikatyrer upp. Bland annat den här från 1871.

Hemliga anteckningsböcker

Darwin insåg att i varje enskilt fall hade en ursprunglig inflyttad art på något sätt ändrats för att producera en rad av nya arter. Varje art hade blivit unik för att passa in på en specifik ö. Det här var beviset för transmutation, egentligen att ändra ett grundämne till ett annat, men en term man också använde under Darwins tid för att beskriva en artförändring. Men transmutation ansågs vara kätteri, så Darwin var extremt försiktig med sina åsikter. Bara en antydan om sådana idéer kunde äventyra hans karriär, så Darwin började gömma sina okonventionella idéer i hemliga anteckningsböcker.

I mitten av 1838 läste Darwin den engelske ekonomen Thomas Malthus bok ”An Essay on the Principle of Population” som presenterade statistiska bevis för att människans befolkningstillväxt innebär kamp för överlevnad, exempelvis om mat. Darwin märkte att kampen för överlevnad även gällde i naturens värld.

Darwins teori var nu så gott som komplett, men rädslan för att bli censurerad hindrade honom från att avslöja­ sina tankar.

Men allt i Darwins liv var inte arbete­. Han förlovade sig med sin kusin­ Emma Wedgewood. Mindre än en månad senare var de gifta och i januari 1839 köpte de sitt första hem, Macaw Cottage på Gower Street i London­. Idag är Macaw Cottage en del av University­ College London.

Darwin började skriva sin fortsättning på ”Voyage of the Beagle”, vilken han kallade ”Geological Observations on Volcanic Islands”.

Darwins hem, Down House och en del av trädgården. Här bodde Darwin de sista 40 åren av sitt liv. I Darwins arbetsrum finns fortfarande hans anteckningar, journaler och mängder av minnessaker från hans resor. Down House är nu öppet för allmänheten.

Darwins hem, Down House och en del av trädgården. Här bodde Darwin de sista 40 åren av sitt liv. I Darwins arbetsrum finns fortfarande hans anteckningar, journaler och mängder av minnessaker från hans resor. Down House är nu öppet för allmänheten.

Parasitsjukdom

Boken, som bland annat behandlade naturen på korallöar, publicerades inte förrän i november 1844, vilket huvudsakligen berodde på Darwins hälsotillstånd. Under resan med Beagle hade han ådragit sig vad man idag tror var Chagas sjukdom, ett sjukdomstillstånd orsakat av parasiter. Darwin trodde att hans dåliga hälsa berodde på det stressade storstadslivet. Han, Emma och deras två barn flyttade till Down House­ i Kent. Det lantliga boendet­ tycks ha haft positiva effekter på familjelivet. Ytterligare åtta barn kom till världen.

Jämsides med sitt arbete med boken om korallöar, började Darwin sammanställa sina hemliga anteckningar om transmutation. Det blev så småningom drygt 200 sidor, men Darwin avvaktade med publiceringen. Istället fokuserade han på att skriva ännu mer om sin resa med HMS Beagle. Den tredje delen blev klar 1846.

Vid sidan av skrivandet fördjupade Darwin sina biologiska studier och tillbringade flera år med att dissekera och klassificera olika fågelarter.

Han hittade homologer som visade hur förändringar i kroppsdelar kunde få olika funktioner för att tillgodose nya förhållanden.

Darwin skrev även en avhandling om rankfotingar, en klass av kräftdjur – exempelvis havstulpaner, som var så gedigen att han fick Royal Society’s Royal Medal, vilket befäste hans rykte som naturforskare ytterligare.

Kemikalier och prover i Darwins arbetsrum i Down House. Kemikalierna inkluderar gift och konserveringsmedel vilka han använde för proverna han tog under sina resor. Darwin var ju också intresserad av geologi och några av kemikalierna vid bergsproverna kan ha använts för att testa deras sammansättning.

Kemikalier och prover i Darwins arbetsrum i Down House. Kemikalierna inkluderar gift och konserveringsmedel vilka han använde för proverna han tog under sina resor. Darwin var ju också intresserad av geologi och några av kemikalierna vid bergsproverna kan ha använts för att testa deras sammansättning.

”Om arternas uppkomst”

I september 1854 koncentrerade sig Darwin helt på sin essä om transmutation. Våren 1856 publicerade en naturforskare som arbetade i Borneo, Alfred Russel Wallace, en uppsats – ”On the Law Which has Regulated the Introduction of Species”. Darwin började brevväxla med Wallace som sände över ett manuskript som var påfallande likt Darwins teori om naturligt urval. Darwin förstod snabbt att detta var det perfekta komplementet till hans eget verk. Eftersom han inte ville att Wallace skulle avslöja sin teori först, föreslog Darwin att de skulle presentera sitt arbete tillsammans, vilket de gjorde vid Linnean Society i London, juli 1858.

Drygt ett år senare publicerades ”Om arternas uppkomst”. De första 1250 exemplaren släpptes den 22 november 1859 och sålde snabbt slut.

Vad Darwin inte förutsåg var att några­ skulle använda hans arbete för att demonstrera människans evolution, trots att han själv undvikit detta ämne. Detta synsätt gick helt och hållet emot den kristna synen om att människan står över djuren. De hätska diskussionerna kom igång på allvar och Darwin drabbades naturligtvis mest.

Det Darwin själv oroat sig för när han publicerade ”Om Arternas Uppkomst” var förekomsten av ”felande länkar”, arter som borde finnas där som bryggor mellan andra arter. Men dåtidens arkeologi kan inte jämföras med de möjligheter vi har idag. Ett stort antal av de felande länkar som Darwin saknade finns dokumenterade i dagsläget. (Se artikel i Allt om Vetenskap nr12 2008 – ”De felande länkarna – visst finns de.”

Charles Darwin dog hemma i Down House, april 1882, efter många års sjukdom. Som ett erkännande på Darwins bidrag till vetenskapen fick Darwin statsbegravning. Han vilar i Westminster Abbey, strax intill Isaac Newton.

Fåglar från Galapagosöarna ritade av Darwin till boken “A Naturalist’s Voyage”. Darwin kom till slutsatsen att de alla kom från samma anfader men hade ändrats och utvecklats för att anpassa sig till lokala matförhållanden på de olika öarna.

Fåglar från Galapagosöarna ritade av Darwin till boken “A Naturalist’s Voyage”. Darwin kom till slutsatsen att de alla kom från samma anfader men hade ändrats och utvecklats för att anpassa sig till lokala matförhållanden på de olika öarna.

Motsättningar

Det är snart 130 år sedan Charles Darwins död. Forskningen har kommit längre idag än vad Darwin rimligen kunde ha tänkt sig, men fortfarande framstår hans ”Om arternas uppkomst” som en grundsten för evolutionsforskningen. Motsättningarna mellan den bibliska skapelseberättelsen och de vetenskapliga forsknings­resultaten finns där fortfarande. Så vad är egentligen det mest påtagliga som Darwin lämnade efter sig?
Doktor John van Wyhe som är ansvarig för The Complete Work of Charles Darwin Online vid Cambridge­ University säger:

– Jag skulle nog säga att den mäktigaste­ tanken för de flesta är att vi faktiskt utvecklades­ från djuren.

Material från
Allt om Vetenskap nr 1 2009

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter