Datormodeller kan minska antalet djurförsök

I en avhandling i kemi från Mia Stenberg vid Umeå universitet, visas möjligheter att använda datormodeller för att få fram information för riskbedömning av industrikemikalier.
Idag används försöksdjur till detta. En metod som både är kostsam, tidskrävande och inte minst etiskt ifrågasatt.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter