De första byggnaderna var inte bostäder

Fynden vid Wadi Faynan i Jordanien tyder på att människor från början bodde i hyddor och att mer ”riktiga” byggnader uppfördes som samlingsplatser. Bild: Steven Mithen

Fynden vid Wadi Faynan i Jordanien tyder på att människor från början bodde i hyddor och att mer ”riktiga” byggnader uppfördes som samlingsplatser. Bild: Steven Mithen

Om man undantar hyddor, tält och vindskydd så hittar man de äldsta riktiga byggnaderna hos de allra tidigaste jordbrukskulturerna i Mellanöstern.
Det var där som männi­skor först började odla sin mat och bosätta sig i permanenta byar.
Men innan byarna och de tidiga städerna uppstod i dagens Israel, Jordanien, Syrien och Turkiet, fanns kanske ett övergångsskede, där man bodde utspridda i mindre hyddor och samlades för skörd och ritualer i stora gemensamma byggnader.
En sådan byggnad tror sig de brittiska arkeologerna Bill Finlayson och Steven Mithen ha funnit i södra Jordanien, där människor levde för mellan 11 600 och 10 200 år sedan. Runt platsen finns inga spår av bostäder, men byggnaden är gjord av lertegel, och är 22 gånger 19 meter stor, vilket är enormt stort för den här tiden.
På golvet finns en rad stenmortlar, som kan ha använts för malning av växtdelar. De omges av en meterbred bänk, och ovanför den finns en andra bänk, ungefär som på en amfiteater. Arkeologerna bakom upptäckten tror nu alltså att detta är en tidig by, som i princip var en samlingsplats för gemensamma aktiviteter, inte en plats att bo på.
En plats som senare kom att utvecklas till en regelrätt by, och så småningom ge upphov till större städer.

Material från
Allt om Vetenskap nr 7 - 2011

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter