Avkomman räknas i många miljoner:

Djingis Khans sexaptit satte spår

En brittisk genforskare upptäckte för åtta år sedan av en ren slump att hela 8 % av den centralasiatiska befolkningen, ungefär 20 miljoner människor, hade en och samme anfader. Nu vet vi vem han är – den fruktade mongolhärskaren Djingis Khan.

Han föddes enligt legenden med ena handen knuten kring en jättelik blodklump och hans välde skulle mycket riktigt bli ett utav historiens allra grymmaste och blodigaste. Temujin såg dagens ljus år 1167, han tog sig sedermera själv namnet Djingis Khan, som betyder universums härskare. Han blev den mytomspunne mongolledaren och erövraren, som kom att sätta djupa spår i historien och, visar det sig nu – inom kommande generationer.

SAMME ANFADER

Tjugotre forskare från universitet i bl a England, Italien, Mongoliet, Kina och Pakistan publicerade i vetenskapsmagasinet The American Society of Human Genetics en artikel med titeln ”Mongols Genetic Heritage”. Här visade man att 8 % av befolkningen i Centralasien, vilket blir ungefär 0,5 % av världsbefolkningen, i rakt nedstigande led härstammar från en och samma anfader för ungefär ettusen år sedan.

Erövraren Djingis Khan, som enligt Gallimard i ”Historie Secrète des mongols” livet igenom höll fast vid att ”den högsta lycka en man har är att besegra sina fiender, få dem att berätta om det, rida deras hästar, ta deras ägodelar, se tårarna strömma ned för deras släktingars och fränders ansikten och hålla deras hustrur och döttrar i sina armar”.

Det sistnämnda var inte minst viktigt. Djingis Khans officerare och soldater hade order att plocka undan de allra vackraste kvinnorna och spara dessa åt den store härföraren, som officiellt hade sex hustrur och många barn med dem alla. Vid sidan av dessa äktenskap hade han också oräkneliga älskarinnor, flera strategiskt utplacerade harem och en obehaglig ovana att personligen våldta sina besegrade och avlivade fienders kvinnor – något som sammantaget gjort honom till historiens mest påtagliga alfahanne med ett genetiskt arv som idag delas av mer än 20 miljoner människor.

NYA EXPEDITIONER

Marco Polo som gäst hos Kublai khan. Kublai khan var sonson till Djingis Khan och gick i farfaderns fotospår som erövrare.

Marco Polo som gäst hos Kublai khan. Kublai khan var sonson till Djingis Khan och gick i farfaderns fotospår som erövrare.

För åtta år sedan gjorde Elizabeth Robinson vid Oxford University tillsammans med profesor Bryan Sykes vid samma lärdomsinrättning en häpnadsväckande upptäckt. Robinson hade samlat blodprover från befolkningsgrupper i Mongoliet och märkte vid genomgången efter laboratorietesterna att en speciell Y-kromosom delades av det stora flertalet.

Flera nya expeditioner organiserades för att få fram fler prover och man kunde så småningom slå fast att den annars mycket ovanliga genetiska bilden återfanns över hela Centralasien och att den var speciellt vanlig hos Hazarafolket i hjärtat av Afghanistan, där det finns en stark muntlig tradition som berättar att man är ättlingar till den store härskaren och krigaren Djingis Khan.

Hos andra stammar i närliggande områden finns kromosomen inte alls, men bland hazaras hittar man den hos var tredje manlig individ och med hjälp av de 2 123 prover som undersökningen byggde på gick det att visa att alla dessa miljoner bärare har en och samma anfader, som levde för tusentalet år sedan – och som sannolikt är identisk med Djingis Khan.

Det mesta, menar forskarna, pekar på honom. Inte bara på grund av hans omvittnat mycket stora sexuella aptit och promiskuösa vanor eller ovanor, utan också helt enkelt beroende på tingens ordning vid tiden ifråga. Djingis Khan var härskare över historiens största imperium och även om de erövrade folken som regel massakrerades så lät han ofta om än inte alltid de allra vackraste kvinnorna leva – med ett enda syfte.


SAKNAR MOTSTYCKE

Detta innebar att han fick många barn. Flera söner fortsatte på den av pappa inslagna vägen och fick i sin tur kanske ännu fler barn. Så spreds den speciella kromosomen vidare till en allt större grupp människor.

Djingis Khan har haft ett direkt genetiskt inflytande utan motstycke i historien och kan idag sägas vara anfader till mer än 20 miljoner människor. För att få en jämförelse kan man konstatera att en person som levde för tusentalet år sedan i medeltal har tjugo manliga avkomlingar i rakt nedstigande led. Djingis Khan har minst 800 000 gånger fler – en fantastisk siffra som kan förklaras inte bara med erövrarens blodiga härjningar och krigståg utan också hela familjens stora inflytande och centrala roll i imperiet under flera hundra år.

Så hade till exempel Djingis sonsons Kublai Khan 22 legitima söner med fyra av sina hustrur. Marco Polo som handlade med kejsaren skriver att denne varje år tog trettio nya jungfrur till sitt harem – alla från provinser vars kvinnor var berömda och prisade för sin skönhet!

GRAVEN HEMLIG

När forskarna började arbeta med de insamlade proverna var Djingis Khan-kromosomen till en början närmast ett laboratorieskämt, som växte till en hållbar teori, även om den inte är helt bevisad. För att vara helt säker på att den aktuella Y-kromosomen kommer just från Djingis Khan måste man först finna hans kropp och ta DNA-prover. Det är emellertid ännu idag ett mysterium var hans grav är belägen eftersom stora ansträngningar gjordes vid hans död för att för all framtid hålla gravplatsen hemlig.

När en mongolhärskare dog var hans begravning av tradition ett tabubelagt ämne och den hemliga graven sattes under bevakning av tolv shamaner. Med den store Djingis Khan var hemlighetsmakeriet naturligtvis mångdubbelt större och gravens lokalisering blev vad man kallade ”ikh khoring”, vilket betyder ”stort förbud”.

Enligt vad legenden berättar offrades först 40 jungfrur och lika många hästar till hans förlustelser och härjningar på den andra sidan. Samtliga av de 2 000 människorna som medverkat vid begravning dödades därefter av 800 soldater, som sedan själva avrättades av andra krigsmän. Tusentals ryttare lät sina hästar gallopera fram och tillbaka över begravningsplatsen, allt för att utplåna spår och för all framtid hålla den hemlig och helig.

Förstörd Buddhastaty - I Hazardistriktet finns många ättlingar till Djingis Khan. Området blev omtalat för några år sedan, då talibansk milis sprängde den stora Buddhastatyn som tidigare fanns i håligheten i klippan i bildens mitt.KVINNA TAR PROVER


Fast kanske är gåtan på väg att få sin lösning. Maury Kravitz, 67-årig advokat från Chicago, har samlat ihop 8,5 miljoner kronor till en expedition, som i samarbete med historieprofessor John Woods vid universitetet i sagda stad har förutsättningar att bli mycket fruktbar. Woods hävdar nämligen att han har funnit Khanens grav ungefär 32 svenska mil nordväst om Mongoliets huvudstad Ulan Bator. Han har emellertid av de mongoliska myndigheterna anklagats för att skända deras anfaders minne och den heliga mark i vilken han vilar och undersökningen har tillfälligt stoppats upp.

Kommer de igång igen och är det verkligen Djingis Khans grav man funnit understryker professor Tyler-Smith vid Oxford University vikten av att det är en kvinna som tar DNA-proverna så att inte dessa smutsas ned av andra Y-kromosomer. I närmare tusen år har kvinnor spridit Y-kromosomen från Universums Härskare. Nu är det bara en kvinna som har möjligheten att lyfta på täckelsen, lösa mysteriet med hans avkomma och så till sist sluta cirkeln.

Material från
Allt om Vetenskap nr 6 2005

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter