Djupa föroreningar

Forskare har funnit höga halter av miljögifter i kräftdjur på botten av Marianergraven. Bild: Dr Alan Jamieson

Forskare har funnit höga halter av miljögifter i kräftdjur på botten av Marianergraven. Bild: Dr Alan Jamieson

Inte ens jordens mest avlägsna platser verkar vara fria från föroreningar. När ett engelskt forskarteam hämtade upp kräftdjur på över 10 000 meters djup i Marianergraven och analyserade halterna av konstgjorda och persistenta miljögifter, som PCB, i deras fettvävnad, var den lika hög som hos de kräftdjur som bor i hamnar och starkt förorenade vatten. Gifterna antas ha kommit ner dit via kontaminerat plastavfall och döda djurkroppar som kräftdjuren sedan ätit av. Forskningen är publicerad i Nature Ecology & Evolution.

Material från
Allt om Vetenskap nr 5 - 2017

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter