Dofttest avslöjar demens långt i förväg

Luktsinne och risk för Alzheimers sjukdom sitter på samma gen, vilket gör att man kan se tidiga tecken på demens med hjälp av dofttetster.

Luktsinne och risk för Alzheimers sjukdom sitter på samma gen, vilket gör att man kan se tidiga tecken på demens med hjälp av dofttetster.

Förlagt nycklarna eller glömt mobilen? För den som är orolig för eventuellt begynnande symptom på demens så kan det vara bra att testa luktsinnet. Psykologen Jonas Olofsson i Umeå har tittat på över tusen deltagare i den stora Betula-studien som görs vid universitetet i Umeå. Han har kunnat konstatera att ett försämrat luktsinne signalerar början på åldersdemens flera år innan sjukdomen slår ut på allvar.

Äldre personer fick identifiera dofter från kryddor, frukter och blommor, och fem år senare kunde man se att de som då fått diagnosen demens också var de som hade dåligt resultat på dofttestet.

Det visade sig också att kombinationen dåligt luktsinne och nedsatt kognitiv förmåga också hängde samman med en känd riskgen för Alzheimers sjukdom.

Den här kunskapen hoppas­ Jonas Olofsson ska leda till bättre och snabbare diagnos­ av en demenssjukdom så att man till exempel kan sätta in bromsmediciner tidigare. Nu gäller det att hitta vilka dofter som är de bästa att använda i ett demenstest.

Material från
Allt om Vetenskap nr 12 2008

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter