Dör elefanterna ut försvinner träden

Många träd är helt beroende av att det finns vilda elefanter som kan sprida deras frön.  Bild: IBL

Många träd är helt beroende av att det finns vilda elefanter som kan sprida deras frön. Bild: IBL

Hotet om att vi i framtiden kanske inte kommer att ha några vilda elefanter kvar är inte bara sorgligt för safariresenärer och naturfilmsälskare. Framför allt kommer det att få allvarliga konsekvenser för ekosystemen där de stora djuren spelat en viktig roll. En studie i Proceedings of the Royal Society B visar vad som hänt med den biologiska mångfalden i Thailands tropiska skogar efter att elefantstammen sedan början på 1900-talet minskat från 100 000 till 2 000 individer. Det visade sig att minskningen bidragit till att även en av de viktigaste trädarterna blivit mindre vanlig. Anledningen är att jätte­djuren när de äter av vegetationen också bidrar till att sprida fröna runt om i skogarna. De frön som passerat genom elefantens mage utvecklades till härdigare och friskare träd än om fröna bara grott på plats. Dessutom är spridningen större än när frukter och frön bara gror intill träden de fallit från.
Så slutsatsen forskarna drar är att om elefanterna utrotas försvinner också dominerande trädarter. Vilket i sin tur får ännu fler följdeffekter för livet i skogarna.

Material från
Allt om Vetenskap nr 2 - 2015

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter