Eget "odlat" brosk kan hjälpa artrospatienter

Professor Anthony Hollander och hans kollegor har för första gången lyckats odla fram mänskligt brosk från en patients egna benmärgsstamceller. Det tog drygt en månad att få celler att växa till en tretton millimeter lång broskskiva och den var av högsta kvalitet. Några problem uppstod dock när det odlade brosket opererades in i knäet och skulle växa samman med det befintliga brosket. Det nya brosket bildade som små broar över till det befintliga brosket, men lämnade utrymmet mellan broarna tomt. Till slut hittade man ett material som fick det inopererade brosket att integrera med det befintliga jämnt och snyggt, utan mellanrum.

Man hoppas nu att tekniken ska kunna börja användas på artrospatienter inom ett år och professor Hollander har förhoppning om att kunna komma på liknande lösning för senor, ligament och till och med muskler.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter