Einsteins tidiga upptäckter

Vilken var Einsteins första uppfinning?

Albert Einsteins mest produktiva år var 1905, då han förutom sin doktorsavhandling även publicerade flera andra viktiga vetenskapliga upptäckter. Bild: SPL

Albert Einsteins mest produktiva år var 1905, då han förutom sin doktorsavhandling även publicerade flera andra viktiga vetenskapliga upptäckter. Bild: SPL

Även om Albert Einsteins upptäckter lett till ett stort antal viktiga tekniska framsteg och uppfinningar inom en rad områden var han inte själv uppfinnare utan teoretisk fysiker och hans bidrag utgörs främst av hans revolutionerande vetenskapliga teorier. Den enda uppfinning som patenterades av Einstein var ett kylskåp. Einsteins kylskåp, som han uppfann 1926 tillsammans med sin före detta student Leo Szilard, är ett så kallat absorptionskylskåp som drivs av en värmekälla och som inte har några rörliga delar.
Einsteins och Szilards patent på ett kylskåp utan rörliga delar. Patentet köptes av svenska Electrolux. Bild: SPL

Einsteins och Szilards patent på ett kylskåp utan rörliga delar. Patentet köptes av svenska Electrolux. Bild: SPL

Einsteins första vetenskapliga upptäckt presenterades 1905, då Einstein var 26 år gammal, i hans doktorsavhandling. I doktorsavhandlingen beskrivs en ny teoretisk metod för att bestämma molekylers radier och Avogadros tal, som anger antalet molekyler i en viss mängd materia.
Samma år publicerade Einstein även flera andra vetenskapliga artiklar, som alla kom att få stor betydelse för den moderna fysiken. Han förklarade det fenomen som kallas för Brownsk rörelse, vilket hjälpte till att bevisa existensen av atomer och molekyler, han förklarade den fotoelektriska effekten genom att föreslå att ljus både kan uppträda som elektromagnetiska vågor och partiklar, han lade fram den speciella relativitetsteorin och han avslöjade med den kända formeln E = mc2 sambandet mellan massa och energi.

Material från
Allt om Vetenskap nr 8 - 2015

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter