El Niños uppkomst

Hur uppkommer fenomenet El Niño?

Väderfenomenet El Niño uppkommer då Stilla havets östliga passadvindar avtar i styrka eller byter riktning, vilket resulterar i ytvattentemperaturer i de östra delarna av Stilla havet som är varmare än normalt (rött). Bild: Nasa

Väderfenomenet El Niño uppkommer då Stilla havets östliga passadvindar avtar i styrka eller byter riktning, vilket resulterar i ytvattentemperaturer i de östra delarna av Stilla havet som är varmare än normalt (rött). Bild: Nasa

Det oregelbundet återkommande väderfenomenet El Niño, som vanligtvis uppkommer med någonstans mellan två och sju års mellanrum och normalt sett varar i omkring nio månader till ett år, är en period med varmare ytvattentemperaturer i delar av Stilla havet vilket kan påverka klimatet världen över. El Niño betyder gossebarnet på spanska och syftar på Jesusbarnet som enligt berättelserna föddes vid jul, precis som väderfenomenet.

I Stilla havet blåser det i vanliga fall starka östliga passadvindar längs ekvatorn. Dessa vindar för med sig det uppvärmda ytvattnet västerut, vilket resulterar i att ytvattnet är kallare i de östra delarna av Stilla havet än i de västra. Under vissa förhållanden kan passadvindarna emellertid försvagas eller byta riktning, vilket jämnar ut skillnaden i ytvattentemperatur mellan de östra och västra delarna av Stilla havet och ger upphov till fenomenet El Niño.

El Niño är en del av ENSO, det komplicerade system av vindar, vattentemperaturer, hög- och lågtryck med mera, som råder på Stilla havet. Likt alla sådana stora vädersystem är det svårt att förutsäga hur de utvecklas på sikt. En El Niño startar helt enkelt när tillräckligt många faktorer i vädret ­sammanfaller.

Material från
Allt om Vetenskap nr 2 - 2017

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter