Elektriska stötar förbättrar mattekunskaperna

En matematikelev från framtiden? Bild: SPL

En matematikelev från framtiden? Bild: SPL

Visst låter det enkelt som studieteknik? Applicera en svag elektrisk ström på huvudet, och den matematiska inlärningsförmågan ökar märkbart. Det säger sig i alla fall den brittiske kognitionsforskaren­ Roi Cohen Kadosh ha visat genom ett enkelt försök.

Centrum för våra matematiska förmågor tycks vara beläget på hjärnans högra sida i den så kallade hjässloben. Det har man kunnat se på skadade personer som förlorat förmågan att räkna, och genom att det området är särskilt aktivt hos barn medan de lär sig siffrornas betydelse.

Cohen Kadosh lät 15 studenter lära sig ett helt nykonstruerat talsystem med påhittade symboler, för att imitera inlärningsprocessen hos barn. Några i gruppen fick en svag elektrisk ström över sitt ”matematikcentrum”, och det visade sig att de som fått en elektrisk stimulering i 20 minuter var bäst på att komma ihåg symbolerna. Strömmen var inte starkare än att försökspersonerna bara kände en svag kittling just där elektroden var placerad. Det visade sig också att strömmens polaritet hade betydelse för resultatet, alltså om det var plus- eller minuspolen som placerats på huvudet. En felvänd kontakt kunde till och med försämra inlärningen.

Cohen Kadosh tror att man kan använda den här metoden på personer som drabbats av stroke eller andra sjukdomar i hjärnan. För att inte tala om den kunskapstörstande allmänheten.

Material från
Allt om Vetenskap nr 12 2010

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter