En femte naturkraft kan ha gjort entré

Elektron-positron-spektrometern vid institutet för kärnforskning i Ungern där experimentet gjordes. Bild: Atomki

Elektron-positron-spektrometern vid institutet för kärnforskning i Ungern där experimentet gjordes. Bild: Atomki

Förra året publicerade ett ungerskt forskarteam en artikel där de påstod sig ha funnit en ny möjlig elementarpartikel. Artikeln fick inte mycket uppmärksamhet då, men nu har det blivit liv i luckan sedan amerikanska forskare lusläst och analyserat materialet. De anser nämligen att det ungerska forskarteamet kan ha hittat beviset för en ny fundamental naturkraft.

Den så kallade fundamentala växelverkan omfattar idag fyra sådana krafter: gravitation, elektromagnetisk kraft samt svag och stark kärnkraft. Om denna misstänkta femte kraft kan beläggas genom fler experiment så kommer standardmodellen – den teori som beskriver alla kända partiklar och krafter – att behöva skrivas om ordentligt. Och kanske kan den indirekt också ge svar på en del frågor om mörk materia.

De ungerska forskarna ville egentligen undersöka om det gick att skapa mörka fotoner, som än så länge bara finns i teorin och skulle vara mörk materias motsvarighet till ljuspartiklar.

Forskarna bombarderade för ändamålet litiumjoner med protoner och skapade det instabila beryllium-8 för att studera hur det vid sönderfallet avgav par av elektroner och positroner (elektronens anti­partikel). Men sönderfallet skedde inte alls på det sättet forskarna förväntat sig. Istället klumpade sönderfallspartiklarna ihop sig på ett, enligt standardmodellen, helt oförklarligt sätt. Ungrarna menade att detta endast kunde förklaras med att en okänd partikel skapats. Men vad för sorts partikel det rörde sig om kunde de inte avgöra.

De amerikanska forskarna är nu, efter noggrant granskande av arbetet, övertygade om att det rör sig om en kraftpartikel, närmare bestämt en slags ljuspartikel – dock ej en mörk foton – som av allt att döma är 30 gånger tyngre än en elektron.

Att den kan vara ett bevis för en ny naturkraft beror på att dess beteende inte går att förklara med någon av de idag kända. Partikelns elektriska egenskaper stämmer inte in på något vetenskapen tidigare beskrivit, den påverkar enbart elektroner och neutroner och den verkar över extremt korta avstånd, maximalt över några få atomkärnor.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter