En fisk blev två

Två fiskar – lika till  utseendet men med skilda lekvanor. Bild: Mats Westerbom och Alf Norkko

Två fiskar – lika till utseendet men med skilda lekvanor. Bild: Mats Westerbom och Alf Norkko

En studie gjord på skrubbskäddor i Östersjön har kommit fram till att denna plattfisk ska klassas som två olika arter. Ur ett evolutionärt perspektiv gick det undan när de båda arterna skilde sig åt – bara ungefär 2 400 generationer – vilket är snabbhetsrekord för ryggradsdjur. Till utseendet är de båda firrarna nästan omöjliga att skilja åt, men de har helt skilda lekbeteenden. Den ena lekar ute till havs i djuphavsbassänger där salthalten är så hög att äggen kan flyta. Art nummer två lägger färre men härdigare ägg i grunda kustvatten.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter