En ny energikälla

Det går åt enorma mängder energi för vatten att avdunsta från sjöar. Om man tar tillvara en del av den med hjälp av luckor som tvingas upp av den stigande vattenångan så har vi en ny energiform.

Det går åt enorma mängder energi för vatten att avdunsta från sjöar. Om man tar tillvara en del av den med hjälp av luckor som tvingas upp av den stigande vattenångan så har vi en ny energiform.

Nu när världen väl kommit igång med att fasa ut fossilt bränsle har uppfinningsrikedomen bland forskare och ingenjörer kommit igång på allvar. En av de senaste idéerna till en helt ny slags förnybar energikälla kommer från Columbia University. Avdunstningskraft, skulle man kunna kalla det.

Tanken är att täcka sjöar - eller snarare delar av sjöar - med luckor som tvingas upp när sjöns vatten förångas. Luckorna rör sig upp och ner och är kopplade till generatorer som alstrar elektricitet. I labbmiljö har forskarna lyckats så väl, att de hävdar att 70 procent av USA:s elbehov skulle kunna komma från avdunstningskraft. Jämfört med vindkraft kan avdunstningskraftverk leverera tre gånger så mycket el per kvadratmeter, hävdar de också.

Till på köpet kan man hindra sjöar från att torka ut, vilket kan vara bra på vissa platser.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter