Europas sju största sjöar

Vår världsdel kanske inte rymmer de allra största sjöarna i världen, men här finns ändå rätt många imponerande vattensamlingar. Det europeiska land som har flest sjöar över en hektar är faktiskt Sverige med hela 95 795 stycken. Det är betydligt fler än vad som finns i ”de tusen sjöarnas land”, grannlandet Finland. Men Finland skulle å andra sidan kunna kalla sig de 56 000 sjöarnas land. Det är dock inte i något av dessa båda länder vi hittar Europas till ytan allra största sjö. Både den och den näst största finns i Europas största land – Ryssland.

Ladoga sett från ovan. Staden längst ner till vänster är Sankt Petersburg. Bild: IBL

Ladoga sett från ovan. Staden längst ner till vänster är Sankt Petersburg. Bild: IBL

1. LADOGA

Yta: 17 700 km2
Medeldjup: 51 m
Största djup: 230 m
Antal öar: cirka 660
Finns: I Ryssland
Kuriosa: Åren 1617 – 1721 gick gränsen mellan Sverige och Ryssland genom sjön.
 

 

 

Onegas förses med vatten av omkring 50 floder. Bild: IBL

Onegas förses med vatten av omkring 50 floder. Bild: IBL

2. ONEGA

Yta: 9 894 km2
Medeldjup: 30 m
Största djup: 150 m
Antal öar: 1 369
Finns: I Ryssland
Kuriosa: Sedan 1972 anordnas här årligen Rysslands största regatta.
 

En promenad runt Vänern är 1 790 kilometer lång om du följer hela strandlinjen. Bild: IBL

En promenad runt Vänern är 1 790 kilometer lång om du följer hela strandlinjen. Bild: IBL

3. VÄNERN

Yta: 5 650 km2
Medeldjup: 27 m
Största djup: 106 m
Antal öar: 12 285
Finns: I Sverige
Kuriosa: Försörjer tillsammans med Göta älv 800 000 människor med dricksvatten.
 

Saimenvikaren är endemisk till Finlands största sjö Saimen. Bild: IBL

Saimenvikaren är endemisk till Finlands största sjö Saimen. Bild: IBL

4. SAIMEN

Yta: 4 377 km2
Medeldjup: 17 m
Största djup: 86 m
Antal öar: 13 710
Finns: I Finland
Kuriosa: Saimenvikaren (säl) och saimenlaxen är endemiska till sjösystemet. 
 

Peipus är faktiskt allra störst i Europa – i ­kategorin största gränsjö mellan två länder. Bild: IBL

Peipus är faktiskt allra störst i Europa – i ­kategorin största gränsjö mellan två länder. Bild: IBL

5. PEIPUS

Yta: 3 555 km2
Medeldjup: 7 m
Största djup: 15 m
Antal öar: 30 och dessutom 40 i Velikajaflodens delta 
Finns: På gränsen mellan Estland och Ryssland
Kuriosa: Slaget på sjön Peipus ägde rum på sjöns is den 5 april 1242 mellan Tyska orderns riddare och ryska nationalhjälten Alexander Nevskijs trupper. Nevskij vann.
 

Vättern är precis som dess största ö, Visingsö, långsträckt. Bild: IBL

Vättern är precis som dess största ö, Visingsö, långsträckt. Bild: IBL

6. VÄTTERN

Yta: 1 893 km2
Medeldjup: 40 m
Största djup: 120 m
Antal öar: 858
Finns: I Sverige
Kuriosa: Gravsänkan i vilken Vättern ­ligger bildades för 650 miljoner år sedan då kontinenterna Rodinia och Baltika sprack isär.

 

Redan under medeltiden blev Stockholm Mälarens viktigaste handelsplats. Bild: IBL

Redan under medeltiden blev Stockholm Mälarens viktigaste handelsplats. Bild: IBL

7. MÄLAREN

Yta: 1 140 km2
Medeldjup: 13 m
Största djup: 76 m
Antal öar: 1 416
Finns: I Sverige
Kuriosa: 1907 var Mälaren den första svenska sjö att drabbas av kräftpesten.
 

 

Material från
Allt om Vetenskap nr 4 - 2016

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter