Fartkamera på dubbla supermassiva svarta hål

Forskarna tror att det är ganska vanligt att galaxkärnor har dubbla massiva svarta hål till följd av sammanslagning med andra galaxer. Nu har omloppstiden för en sådan duo för första gången kunnat mätas. Bild: Joshua Valenzuela/UNM

Forskarna tror att det är ganska vanligt att galaxkärnor har dubbla massiva svarta hål till följd av sammanslagning med andra galaxer. Nu har omloppstiden för en sådan duo för första gången kunnat mätas. Bild: Joshua Valenzuela/UNM

Forskare bakom en artikel i Astrophysical Journal säger sig vara de första att ha lyckats mäta omloppshastigheten hos två supermassiva svarta hål som rör sig runt varandra inuti i ett galaxcentrum. De svarta hålens sammanlagda massa uppgår till 15 miljarder gånger solens, så det är två riktiga bjässar. Avståndet mellan dem är omkring 24 ljusår – bara ett stenkast med astronomiska mått mätt. Att avståndet mellan dem är så kort beror med största sannolikhet på att två galaxer slagits samman till en som numera går under namnet 0402+379.

24 000 år tar de på sig för att cirkla ett varv runt varandra. Och en dag kolliderar de troligen med varandra, vilket kommer att fortplanta sig ut i universum i form av gravitationsvågor. Men det är inget vi kommer att få uppleva. Denna händelse ligger nämligen miljontals år fram i tiden och dessutom befinner sig galaxen 750 miljoner ljusår bort.

Att mäta omloppstiden var inte gjort i en handvändning. Tolv års studerande av galaxen krävdes och en stor hjälp i arbetet var Very Long Baseline Array (VLBA) som består av tio samordnade radio­teleskop över hela USA.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter