Finner gamla gravar med specialkamera

Hyperspektrala kameror används även vid kartläggning av marken inom jord- och skogsbruk eller som här, på en vindruvsodling. Bild: SPL

Hyperspektrala kameror används även vid kartläggning av marken inom jord- och skogsbruk eller som här, på en vindruvsodling. Bild: SPL

En nedgrävd död kropp hämmar under de första fem åren av förmultnandet växtligheten ovanför så att plantorna inte reflekterar lika mycket ljus i det synliga och nära det infraröda spektrat. Detta har professor Andre Costopoulos vid McGill University i Kanada tagit fasta på när han utvecklat en ny teknik för att finna gamla gravar.

Projektet tog sin början med att Costopoulos av en djurpark i Quebec blev ombedd att finna nedgrävda djur. Forskarna gjorde en enda flygning över den zoologiska parken och fann samtliga 32 djurgravar, med hjälp av en hyperspektral kamera.

En hyperspektral kamera är en optisk sensor som registrerar flera våglängder av visuellt och/eller infrarött ljus och ser saker som det mänskliga ögat inte uppfattar. Efter fem år börjar växterna ovanför en död kropp att reflektera ljus istället för att absorbera. Detta beror på en ökning av klorofyllen, vilket i sin tur beror på att den förmultnande kroppen­ blivit gödning och förser växterna med bland annat kväve och fosfor.

En förmultnande kropp kan göda växtlighet i många, många år och den hyperspektrala kameran kan därför komma till användning för såväl arkeologer som kriminaltekniker och militärer som söker efter massgravar.

Material från
Allt om Vetenskap nr 1 - 2011

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter