Livskraftig i Nordamerika och Sibirien men akut hotad i Sverige:

Fjällräven - fridlyst sedan 1928

I början på 1900-talet var fjällrävarna i Sverige omkring 10 000 stycken­. En ihållande jakt, bland annat på grund av deras päls, gjorde att stammen snabbt minskade och fjällräven fridlystes 1928. Trots det har fjällrävsstammen inte återhämtat sig, även om antalet kan öka under ett år med gott om lämlar.

Fjällräven är idag listad som akut hotad i Sverige, men det finns ett stabilt bestånd i andra länder.

Fjällräven är idag listad som akut hotad i Sverige, men det finns ett stabilt bestånd i andra länder.

Det finns risk att fjällräven kommer att försvinna helt från Sverige, där arten är listad som akut hotad­. Trots att fjällräven varit fridlyst ända sedan 1928, har inte stammen återhämtat sig.
Fjällräven föredrar lämlar, som är dess viktigaste föda. Den äter även andra smågnagare och tar gärna för sig av kadaver som större rovdjur lämnat efter sig. Vid Norra ishavet kan fjällräven ibland följa i isbjörnens spår och äta rester som lämnats kvar. I brist på annat kan fjällräven också äta bär, fågelägg och växter.

 

En vuxen vit fjällräv tar en paus i en snödriva i Alaska. Bild IBL

En vuxen vit fjällräv tar en paus i en snödriva i Alaska. Bild IBL

Tål kyla bra
Fjällräven, som namnet till trots tillhör familjen hunddjur, är tillsammans med ren och fjällämmel en av de äldsta däggdjursarterna på den skandinaviska halvön. Den lever på tundra och kan, med lite tur, ses i det svenska kalfjällsområdet. Fjällräven finns även i Sibirien, Kanada, Alaska, på Island, Svalbard och Grönland samt några andra arktiska öar.
Tack vare sin tjocka isolerande päls och pälsbeklädda trampdynor kan fjällräven tåla kyla ända ner till minus 70 grader. Fjällrävar lever i par, de är monogama – vissa experter säger att de är monogama livet ut.
Det kan hända att två familjer bor ihop i samma lya. Lyorna är ofta stora, i genomsnitt 277 kvadratmeter och kan ha så många som 150 ingångar. Lyorna används om och om igen och byggs ofta i sand eller lera. Ibland kan fjällrävarna istället använda en skyddad bergsskreva, om ingen sandkulle finns i närheten.

 

Blårävar och viträvar parar sig med varandra och därför kan det finnas både vita och blå valpar i en och samma kull.

Blårävar och viträvar parar sig med varandra och därför kan det finnas både vita och blå valpar i en och samma kull.

Ungarna
Fjällräven blir könsmogen redan runt nio månaders ålder men den brukar inte para sig förrän vid ett till två års ålder. Under ett år med gott om mat, parar sig fjällräven i mars till april och honan är dräktig i 49 – 57 dagar. Finns det gott om föda, kan till och med en andra kull födas i augusti.
Normalt föder honan mellan fem och tio ungar, men det har hänt att en fjällrävshona fött så många som 25 ungar.
På senare år har inga fjällrävsungar setts i Finland, där rödräven verkar ha konkurrerat ut fjällräven helt. I Norge och Sverige beräknas det finnas sammanlagt hundra individer, vilket gör att fjällräven listats som akut hotad och Naturvårdsverket i Sverige tog fram ett åtgärdsprogram 1998 för att rädda fjällräven från utrotning i Sverige­.

 

Olika typer av hot
Det är inte bara jakt på fjällräven och dess föda, som exempelvis ripor, som orsakat att antalet individer minskat. Rödräven som har dragit sig längre in i fjällområdena, sprider rävskabb, konkurrerar om lyorna och har även setts döda fjällrävsungar. Dålig tillgång på föda, framför allt lämlar och andra smågnagare, har lett till färre ungar eller överlevande ungar. Det i sin tur leder till färre vuxna, som kan ha svårt att hitta en partner och även att den genetiska mångfalden minskar.­
Åtgärdsprogrammet, som man försöker samordna med både Norge och Finland, innebär att man stödutfodrar fjällräven, försöker kontrollera rödrävens framfart och att man utfärdar jaktförbud för att hindra störningar av jakthundar och att till exempel för många ripor skjuts.

 

Bra lämmelår
Under åren 2001 till 2008 förbättrades fjällrävens situation då det fanns gott om lämlar. Men under 2009 fann man inga överlevande fjällrävsungar alls. Förra året, 2010, upptäcktes 25 lyor med ungar och eftersom 2011 varit ett bra lämmelår, kan det ha gynnat antalet överlevande ungar och könsmogna individer.

Fakta: 
Fjällräv

Latinskt namn: Alopex lagopus
Längd: Cirka 70 centimeter.
Vikt: Mellan tre och åtta kilo.
Höjd: Mankhöjden är omkring 28 centimeter.
Blir fem till sju år gammal.
Ett bra år kan en fjällrävshona få upp till 18 valpar.
Fjällräven tål kyla bra, ned till minus 70 grader.
Antal fjällrävar i Sverige och Norge: cirka 100 individer.

Material från
Allt om Vetenskap nr 10 - 2011

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter