Flyg grönt med biobränsle

I framtiden kan det bli möjligt att flyga klimatsmart på biobränsle från skogen.

I framtiden kan det bli möjligt att flyga klimatsmart på biobränsle från skogen.

Kan det svenska flygets koldioxidutsläpp minskas med 80 procent? Om du frågar forskare vid Luleå tekniska universitet så tror de att det är fullt möjligt.

De deltar i en förstudie för att hitta de mest lovande teknikerna för att producera förnybara flygbränslen av skogsråvara. Förutom att bara titta på hur själva tillverkningen ska gå till undersöker de också hur biobränslen som idag är betydligt dyrare att tillverka än fossila bränslen, ska kunna bli billigare. Råvaruförsörjning, logistik och lokalisering är områden som måste gås igenom.

Mest lästa

Fler nyheter

Fler nyheter